Medlemsresor

Klistrat inlägg

Månadens spår

Klistrat inlägg

SMJ Vårterminen 2024

Terminen har rullat igång. Arbetsgrupperna är aktiva. Är du intresserad av att delta i någon arbetsgrupp – kontakta den ansvarige för gruppen (enligt information i senaste medlemsutskicket.

Kalendariet är uppdaterat med den senast kända informationen om evenemang inom klubben.

Byggsatser Litt G åter i lager

Vi kan glädjande meddela att vi åter har våra byggsatser av G-vagnar i lager. Du hittar dom i butiken och genom snabblänkarna här nedan.

Modelljärnväg på Skansen

Helgen 30/9 och 1/10 deltog SMJ i evenemanget Modelljärnväg på Skansen.

Vi disponerade en försäljningbod där vi sålde SMJ-produkter och visade upp ett par växlingsspel som besökarna fick prova på.

(Foto Bo J)

85-årsresa

Den 9:e september genomförde föreningen en resa till Oxelösund med stopp på bland annat Femöresfortet och Sörmlands Veteranjärnvägs järnvägsmuseum.

Läs mer om resan och se bilder!

Lars-Otto M

En av SMJ:s flitigaste byggare under de senaste tre decennierna har passerat den yttersta växeln. Lars-Otto var pappa till ett stort antal av de husmodeller som finns på SMJ:s anläggning och han var även byggherren för spårområdena på stationerna Mohällarne och Ekensholm vilka han konstruerade och byggde hemma i verkstaden i Täby och sedan installerade på klubben som stora modulbitar som fälldes in i landskapet. Lars-Otto hade även verktyg (och kunskaper) att göra mycket realistiska stationspaneler vilket vi kan se i Mohällarne, Bångfors och Ekensholm.

Lars-Otto var kunnig inom många områden vilket gav honom en väldigt stor bredd att åstadkomma saker inom MJ-hobbyn. Han byggde lok och vagnar från schratch och från byggsatser, både åt sig själv och på uppdrag av andra. Han gjorde specialanpassade måttbeställda transportlådor för lok där lådan kan ställas på spåret och man kan sedan köra in loket i lådan utan att behöva vidröra det. Han producerade delar till SMJ:s vagnsbyggsatser för att få bättre styrsel på koppelkulisshållarna. Han var mycket kunnig inom el och elektronik vilket hjälpte klubben på många sätt. Och mycket mer.

Han bidrog som sagt med väldigt mycket till SMJ:s verksamhet men han var också mycket produktiv i det ‘civila livet’ där han drev firman TMJ Konsult som bland annat saluförde handbyggda modellhus, handbyggda järnvägsfordon och Zimos sortiment av dekodrar och dekodertillbehör. Under en period jobbade han intensivt med fartyget Stockholmsbriggen för att få det att kunna segla.

En profil inom svensk MJ-hobby och SMJ finns inte mer. Lars-Otto blev 87 år gammal.

/Anders L
Ordförande SMJ

Medlemsresa i Sörmland 9 september 2023

På morgonen den 9 september samlades 22 SMJ:are utanför Rosenlundsgatan 54 för att bege sig ut på föreningens 85-årsmedlemsresa. Vi kom iväg i tid med vår inhyrda turistbuss och kosan ställdes mot Katrineholms lokstall där föreningen KÅS (Katrineholms ÅngloksSällskap) håller till. Vi blev mötta av KÅS ordförande Lillemor som sedan tillsammans med några ytterligare medlemmar från KÅS presenterade föreningens verksamhet. KÅS har ett samarbete med SÅS (Stockholms Ånglokssällskap) och SÅS har genom KÅS fått en möjlighet att förvara lok under tak när det arbetas med fordonen. Vi vårt besök fanns fyra lok i Katrineholms lokstall varav tre var (eller skulle bli) driftlok. En E10:a, ett B-lok, en V3-diesel och ett N-lok. Vi fick även lära oss mer om Katrineholms lokstalls historia från mitten av 1800-talet fram till nutid.

Efter avslutad presentation gick vi ut och kikade på fordonen. Som väntat skulle vissa SMJ:are fotografera ’allt’ på just de loktyper man håller på att bygga i skala 1:87 så några av kamerorna gick varma…

Lite småprat med KÅJ-medlemmar hanns också med innan det var dags att kliva in bussen igen för vidare färd.

Nästa mål var Oxelösund och där började vi med att besöka Femörefortet, en kustartillerianläggning som färdigställdes i mitten av 1960-talet och som försågs med tre pjäser (7,5 cm kanoner) som skulle skydda Oxelösunds hamn och inloppet till Bråviken i händelse av invasion. Vår guide Per tog oss först upp på toppen av berget som anläggningen är inhyst i. På toppen finns en radaranläggning som skulle lokalisera målen som kom förväntades komma från öster över Östersjön. När radarn hittat målen och de var inom skotthåll sköt man salvor med de tre pjäserna för att slå ut fartygen. Skulle radarn inte fungera fanns olika back-up system för att hitta fartygen och mäta in var de befann sig.

Vi kikade på pjäs 1 vars enda synliga del var själva tornet som finns på toppen av en berghäll. I fredstid hade man speciella ’kåpor’ kamouflerade som bergsytor / stora stenbumlingar som man satte ovanpå tornet och eldröret för att de inte skulle vara så lätta att upptäcka för fienden. 

Därefter gick vi ner i den underjordiska delen av anläggningen, dvs den stora delen. De cirka 70 personer som skulle jobba i anläggningen i händelse av krig var skyddade mot atomvapenbrisader upp till en viss storlek liksom mot gasattacker. Anläggningen skulle kunna fungera helt utan kontakt med omvärlden i cirka en månad. 

Vi fick se stora delar av anläggningen inklusive förläggningsutrymmen, stridsledningscentral, ammunitionsförråd och förbindelsetunnlar mellan de olika delarna av anläggningen. Vår guide höll ett kortare föredrag om hur det svenska försvaret var tänkt att fungera i händelse av krig med fem olika motståndslinjer.

Besöket avslutades i Femörefortets museibutik där det inhandlades litteratur om kalla kriget och andra souvenirer med militär anknytning. 

Sista stoppet på utfärden var hos Sörmlands Veteranjärnväg i Oxelösund. Föreningen har som mål att bevara och underhålla järnvägsfordon från TGOJ. Även andra fordon som har anknytning till Sörmland kan platsa i samlingarna. Ordförande Kai presenterade föreningen och dess verksamhet. Vi fick se den nybyggda vagnhallen som rymmer åtta boggiepersonvagnar och några av oss hann kika in i några av vagnarna som fanns i hallen. Vi rörde oss sedan bort mot lokstallet där fordon under arbete förvaras. 

En helt nyrenoverad orange TGOJ Ma stod på vändskivan och visade upp att linjerna på sidan är benvita, inte vita. Inne på stallplatserna fanns olika fordon i olika stadier av renoveringar. En TGOJ elrevisionsvagn bodde granne med ett Hg-lok. Sedan fanns det en E2, en X21 elektrisk motorvagn (delad för att få plats inne i stallet), ett TGOJ rälsbussläp från Hilding Carlsson och en knippe industriväxellok.

Under besöket anlände ett ordinarie godståg från Borlänge vars vagnar skulle till järnverket i Oxelösund samt till hamnen. Ankomsten av det grodgröna loket med tåg skapade viss uppståndelse bland några av SMJ-medlemmarna som skenade(!) till bra fotopositioner. 

Sörmlands Veteranjärnväg har ett café i en gammal restaurangvagn och där hann vi fika innan det var dags att äntra bussen och rulla mot Stockholm.

text och foto

/Anders L

Terminens första medlemskörning

Den 7 september hade vi terminens första medlemskörning. Ett femtontal medlemmar var på plats och körde tidtabell 82.

De nya översiktspanelerna hjälpte privatbaneförarna att ha koll på sina tåg och stationernas infartssignaler.

Vi fick även en bild av framtidens SMJ då tre stationer hade tågklarerare i femtonårsåldern.

MJ-marknad i Kårsta 2/9-23

Den 2 september deltog SMJ på MJ-marknaden i Kårsta.

Några bilder hur det såg ut på försäljningsborden innan horderna (nåja) vällde in.

Ny hemsida

Vi håller just nu på med att byta till en ny hemsida. Under en period kan det därför finns information som ännu inte helt flyttat över till den nya plattformen. Det gäller framförallt äldre “Månadens spår” och “SMJ-nytt”. Detta läggs in manuellt allt eftersom med målet att allt till slut ska vara flyttat.

Några mindre förändringar i design och meny-upplägg sker också nu med målet att göra det lite lättare att hitta samt ta bort en del där det tidigare funnits dubbletter av information.

Sida 1 av 23

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén