SMJ firade sitt 60-​årsjubileum med inbjudna gäster lördagen den 24 oktober 1998. Evene­manget utspe­lade sig i klubb­lo­kalen med en tävling, i vilket gästerna deltog med sina medhavda tågsätt i ett trafik­spel på SMJ:s anlägg­ningen.

På kvällen intogs en buffé i en närlig­gande lokal. Som tradi­tionen påbjuder vid sådana till­fällen hölls därvid en mängd tal med till­ba­kablickar på det som varit och utblickar mot fram­tiden. SMJ förä­rades också många fina gåvor från de inbjudna klub­barna och modell­ral­larna.