Vad krävs för att bli medlem?

  • Att du är intres­serad av att bli medlem i SMJ.
    (Kom gärna ner på några klubb­kvällar och bekanta dig med klubben, vår verk­samhet och våra medlemmar.)
  • Att du läst igenom föreningens policy för Copyright och GDPRVIKTIGT
  • Att du skickar in en medlem­san­mälan till styrelsen.
  • Att du betalar medlems­av­giften. Den är f.n. 500 kr per halvår. Bankgiro: 5810-4563.

Medlemsanmälan

Styrelsen behöver en del uppgifter om Dig för att kunna hålla vårt medlems­re­gistret aktu­ellt.
Formu­läret kan du även använda vid adres­sänd­ring etc. (* = obli­ga­to­riska uppgifter).

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Namn
E-post
Föreningens policy för Copyright och GDPR