Förebilder

SMJ:s bana har inte någon helt verklig före­bild men delarna i sig har före­bilder. Varför blev det så? Ja, en orsak var att man inte ville råka in i diskus­sioner om hur den där korv­ki­osken var målad på 1950-​talet och exakt var på stations­planen den var placerad.

Före­bil­derna, hämtade till största delen från Bergs­lagen, är kanske anpas­sade till vårt model­land­skap, se på Kolarås­bron vars före­bild Järlebron utanför Nora inte har samma spann­vidder eller antal brostolpar, men före­bilden har troget följts i sin helhet. Varför Bergs­lagen? Ganska natur­ligt eftersom Ekens­holms­banan har en bergs­lags­miljö som före­bild.

Snyten i våra hjärtan
“Mitt ute i Ingen­stans” brukar man säga om något som ligger långt bort från “all ära och redlighet”. Ett sådant “Ingen­stans” fanns på SJ-​lnjen Krylbo (Avesta)–Frövi. Efter att från Broarna på länsväg 256 ha skumpat fram cirka tre kilo­meter på en smal och dålig grusväg, står man mitt i gran­skogen plöts­ligt öga mot öga med ett 16 meter högt stenhus – Snytens station!

Förebild till Farsarvet på privatbanan.

Malingsbo herrgård
Herr­gårds­an­lägg­ningen är bygg­nads­min­nes­märke sedan 1935 och är ett ovan­ligt välbe­varat exempel på en karo­linsk bruks­herr­gård i timmer. Malingsbo ligger i hjärtat av Bergs­lagen. Nuva­rande Malingsbo herr­gård är från 1700. Den tidi­gare bygg­naden brann ner. När järn­han­te­rings­e­poken 1891 var defi­ni­tivt slut i Malingsbo blev skogs­bruket huvud­nä­ring i området.

Förebild till Bångfors herrgård på privatbanan.

Engelsberg brukssamhälle
Bång­fors bruk och stations­sam­hälle är en modell av ett gammalt bruk i Bergs­lagen där Engels­bergs bruk, i norra Väst­man­land, till stora delar stått som före­bild.

Förebild till Bångfors på privatbanan.

Ställberg
Ställ­bergs­gruvan är belägen cirka 10 kilo­meter söder om Gräng­es­berg.

Förebild till Kvarngruvan på privatbanan.