Under helgen 4-5 maj pågick Ore-modul 24 i Furudal.

Moduler från Sverige (MMM) och Norge (Fremo) hade byggts ihop till en lång punkt-till-punktbana.

Ett besök gjordes under lördagen. Ett mycket genomtänkt trafikupplägg följdes med dokumentation av varje deltagande tåg och tågordningslistor för stationerna. Varje tåg hade ett eget förprogrammerat körhandtag som följde med tåget även om det fick en ny förare.

Modulträffen ordnades av en f.d. SMJ:are – Seth O. Bland deltagarna fanns både aktiva SMJ-are och andra, f.d. SMJ-are.

Några bilder från Ore-modul 24 här intill.

/Anders L

2/3-delar av banan
Fremomodul
Ändstation på den norska delen av anläggningen.