Författare: SMJ Sida 1 av 23

SMJ Vårterminen 2024

Terminen har rullat igång. Arbetsgrupperna är aktiva. Är du intresserad av att delta i någon arbetsgrupp – kontakta den ansvarige för gruppen (enligt information i senaste medlemsutskicket.

Kalendariet är uppdaterat med den senast kända informationen om evenemang inom klubben.

Byggsatser Litt G åter i lager

Vi kan glädjande meddela att vi åter har våra byggsatser av G-vagnar i lager. Du hittar dom i butiken och genom snabblänkarna här nedan.

Modelljärnväg på Skansen

Helgen 30/9 och 1/10 deltog SMJ i evenemanget Modelljärnväg på Skansen.

Vi disponerade en försäljningbod där vi sålde SMJ-produkter och visade upp ett par växlingsspel som besökarna fick prova på.

(Foto Bo J)

85-årsresa

Den 9:e september genomförde föreningen en resa till Oxelösund med stopp på bland annat Femöresfortet och Sörmlands Veteranjärnvägs järnvägsmuseum.

Läs mer om resan och se bilder!

Medlemsresor

Klistrat inlägg

Lars-Otto M

En av SMJ:s flitigaste byggare under de senaste tre decennierna har passerat den yttersta växeln. Lars-Otto var pappa till ett stort antal av de husmodeller som finns på SMJ:s anläggning och han var även byggherren för spårområdena på stationerna Mohällarne och Ekensholm vilka han konstruerade och byggde hemma i verkstaden i Täby och sedan installerade på klubben som stora modulbitar som fälldes in i landskapet. Lars-Otto hade även verktyg (och kunskaper) att göra mycket realistiska stationspaneler vilket vi kan se i Mohällarne, Bångfors och Ekensholm.

Lars-Otto var kunnig inom många områden vilket gav honom en väldigt stor bredd att åstadkomma saker inom MJ-hobbyn. Han byggde lok och vagnar från schratch och från byggsatser, både åt sig själv och på uppdrag av andra. Han gjorde specialanpassade måttbeställda transportlådor för lok där lådan kan ställas på spåret och man kan sedan köra in loket i lådan utan att behöva vidröra det. Han producerade delar till SMJ:s vagnsbyggsatser för att få bättre styrsel på koppelkulisshållarna. Han var mycket kunnig inom el och elektronik vilket hjälpte klubben på många sätt. Och mycket mer.

Han bidrog som sagt med väldigt mycket till SMJ:s verksamhet men han var också mycket produktiv i det ‘civila livet’ där han drev firman TMJ Konsult som bland annat saluförde handbyggda modellhus, handbyggda järnvägsfordon och Zimos sortiment av dekodrar och dekodertillbehör. Under en period jobbade han intensivt med fartyget Stockholmsbriggen för att få det att kunna segla.

En profil inom svensk MJ-hobby och SMJ finns inte mer. Lars-Otto blev 87 år gammal.

/Anders L
Ordförande SMJ

Terminens första medlemskörning

Den 7 september hade vi terminens första medlemskörning. Ett femtontal medlemmar var på plats och körde tidtabell 82.

De nya översiktspanelerna hjälpte privatbaneförarna att ha koll på sina tåg och stationernas infartssignaler.

Vi fick även en bild av framtidens SMJ då tre stationer hade tågklarerare i femtonårsåldern.

MJ-marknad i Kårsta 2/9-23

Den 2 september deltog SMJ på MJ-marknaden i Kårsta.

Några bilder hur det såg ut på försäljningsborden innan horderna (nåja) vällde in.

Ny hemsida

Vi håller just nu på med att byta till en ny hemsida. Under en period kan det därför finns information som ännu inte helt flyttat över till den nya plattformen. Det gäller framförallt äldre “Månadens spår” och “SMJ-nytt”. Detta läggs in manuellt allt eftersom med målet att allt till slut ska vara flyttat.

Några mindre förändringar i design och meny-upplägg sker också nu med målet att göra det lite lättare att hitta samt ta bort en del där det tidigare funnits dubbletter av information.

Mässa under Spårvagnens dag

SMJ deltog på mässan i Alkärrshallen på Djurgården under Spårvagnens Dag.
Våra bordsgrannar kom från Vikingamuseet och de hade med sig hjälm, yxa och svärd.
Vi hade med oss våra produkter och en del begagnat.
/Anders

Sida 1 av 23

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén