SMJ är en ideell, allmän­nyttig före­ning. Vi har till syfte att verka för modell­järn­vägs­hobbyn och dess utveck­ling samt att verka för en social och skapande gemen­skap mellan indi­vider med detta intresse.


Det betyder att SMJ skall:

- bereda utrymme för alla de akti­vi­teter som ryms inom modell­järn­vägs­hobbyn.
- till­go­dose intresse för teknik och teknik­historia inom järn­vägs­om­rådet.
- uppmuntra konst­när­ligt skapande i modell­byg­gan­dets form.
- verka för sprid­ning av kunskaper och färdig­heter inom hobbyn, såväl till medlem­marna som till andra enskilda och grupper.
För att uppnå sitt syfte bygger och driver föreningen en modelljärnvägsanläggning benämnd Saxnora–Mohällarne Järnväg. Förebild är en tänkt järnväg i Bergslagen i mitten av 1950-talet. Modellen skall ge en tidstypisk helhetsbild av såväl järnvägen som den omgivande topografin, liksom den arkitektoniska, kulturgeografiska och näringsekonomiska miljön. Autenticitet och kulturhistorisk följsamhet skall därvid eftersträvas.

Anläggningen

Vi har byggt upp en gemensam anläggning som har som tema Bergslagen. Vilken Bergslag frågar du kanske? Tja, motiv och förebilder är hämtade både från den Uppländska bergslagen och den Västmanländska. Du kan läsa mer om det tänkta trafikområdet i avsnittet Trafikområdet och se bilder från anläggningen i vårt Bildgalleri. Läs också mer om vår idé i en artikeln “För JM i tiden” som presenterades i den dåvarande klubbtidningen.

Klubbkvällar

En anläggning och en förening kräver sitt arbete och det utförs bl.a. på klubbkvällar som är främst avsedda för medlemmar. Är du intresserad att blir medlem? Kom då ner en vanlig klubbkväll och prata litet och känn på hur det är på en klubbkväll.

Försäljning

För att både sprida kunskap om hobbyn och verkligheten så har vi en del produkter som böcker och byggsatser. Se mer under sidan Produkter.

Visningar

Vi arrangerar ibland visningar av anläggning och berättar om verksamheten. Både publika visningar och gruppvisningar. En återkommande visning för publik varje år är (H)julkörningen i december.