Temabilder

SMJ har gjort ett kalenderblad per månad med klubbens aktiviteter för nästa månad under ett antal år. Det bladet har publicerats på hemsidan och satts upp nere på klubben.

Kalenderbladen har presenterats med ett tema för varje år för att hålla ihop dom runt något gemensamt. Nu fortsätter vi med andra temabilder på anläggningen.

TIPS – Gör ditt webb­lä­sar­fönster så stort som möjligt innan du klickar på en bild för att förstora den. Detta är rätt stora och maffiga bilder. De flesta av de gamla kalenderbilderna (2010—1017) är producerade med s.k. Focus Stacking, därav det stora skärpedjupet

Ett dygn i Bergs­lagen (2017)
Några scener under dygnets olika timmar från en del miljöer i Saxnora Bergslag.

Spår 2, dvs. stationer i längsled (2016)
Hur ser järnvägsbilder ofta ut? Tvärs spåren, eller möjligen litet snett mot ett stationsområde om det nu inte är närbilder. Hur ser det ut om man fotograferar längs med spåren?

Flyg­foton över anläggningens byggnader (2015)
Har du också ett sådant där typiskt flygfoto från 1950-talet över gården där hemma?  Det blev en del klättrande på stegar och höga stativplaceringar, men håll till godo.

Still­bilder som visar rörelse (2014)
Det var en som undrade om man inte kunde få med rörelser i bilderna. I stillbilder?! Men det är klart med litet trixande så kan man åtminstone visa var rörelse kan förekomma, så här är några försök.

Resa sett ut olika vinklar (2013)
Hur ser en lokförares vy ut? Och hur ser betraktarens vy ut vid samma situation? Det är temat för dessa bilder.

Vagnlit­tera (2012)
Har ni tänkt på en sak? På de flesta allmänna järnvägsbilder man ser är det oftast några motiv som är dominerande. Lok, stationer och ibland stationshus… men alla vagnarna på en järnväg behöver också sina bilder.

Broar och loklittera (2011) 
Broarna på anläggningen. Men bara broar blir inte så mycket så ett tågsätt på eller i närheten av bron behövdes. Då blev också lok med olika littera presenterade i bokstavsordning, alltså inte i strikt tidsordning och blandat mellan SMJ- och SJ-banan.

Bygg­nader och miljöer (2010)
Olika byggnader och miljöer runt om i anläggningen som kan anses vara representativa för SMJ.

Det mörknar på SMJ

Blandade bilder