På SMJs bana står tiden still, i alla fall i tankarna och land­skapet. Klockan på banan stan­nade en tidig höstdag 1955 innan löven började falla. Det före­kommer dock ofta att moder­nare lok och vagnar rullar på banan.

Men, vad hände egent­ligen det där året 1955?

Några utvalda påstigna

 • 06 januari
  Rowan Atkinson, brit­tisk komiker och skåde­spe­lare, mest känd som Mr Bean och Svarte orm.
 • 18 januari
  Kevin Costner, ameri­kansk skåde­spe­lare.
 • 26 januari
  Eddie Van Halen, musiker. Grun­dade senare bandet med samma namn.
 • 08 januari
  John Grisham, ameri­kansk förfat­tare.
 • 08 januari
  Howard Jones, engelsk musiker.
 • 24 januari
  Steve Jobs föddes. Han grun­dade senare Apple Compu­ters.
 • 24 januari
  Alain Prost, fransk racing­fö­rare.
 • 11 februari
  Nina Hagen, tysk sång­erska.
 • 19 februari
  Bruce Willis, ameri­kansk skåde­spe­lare.
 • 22 februari
  Lena Olin, svensk skåde­spe­lerska.
 • 29 februari
  Rolf Lass­gård, svensk skåde­spe­lare.
 • 31 februari
  Angus Young, gitar­rist i rock­gruppen AC/​DC.
 • 31 februari
  Dodi Al-​Fayed, egyp­tisk affärsman föds. Han omkommer 1997 till­sam­mans med Prin­sessan Diana i en bilkrasch i Paris.
 • 26 mars
  Ulrika Knape, svensk simhop­pare.
 • 09 april
  Anne-​Sofie von Otter föds den 9 maj. Hon blir senare en av Sveriges främsta mezzo­so­praner..
 • 08 juni
  Lena Endre, svensk skåde­spe­lerska.
 • 20 juni
  Stig Larsson, svensk poet och förfat­tare.
 • 04 juli
  Billy Bob Thornton, ameri­kansk skåde­spe­lare.
 • 09 juli
  Maud Olofsson, svensk poli­tiker, ledare för Center­par­tiet.
 • 15 juli
  Pontus Gustafsson, svensk skåde­spe­lare.
 • 05 september
  Per Frit­zell, svensk skåde­spe­lare och artist, medlem i Galen­ska­parna och After Shave.
 • 10 september
  David Lee Roth, ameri­kansk sångare. (Spelade med Van Halen under en period.)
 • 28 september
  William (Bill) H. Gates. Han grun­dade senare Micro­soft.
 • 13 oktober
  Whoopi Gold­berg, ameri­kansk skåde­spe­lare.
 • 30 oktober
  Billy Idol, brit­tisk sångare.
 • 30 november
  Sanne Salo­monsen, dansk sång­erska och skåde­spe­lare.

Några utvalda avstigna

 • 12 februari
  Charlie Parker, ameri­kansk saxo­fo­nist, född 1920.
 • 18 mars
  Albert Eins­tein. (Född 1879.)
 • 19 augusti
  Carl Milles, svensk skulptör, född 1875. År 1936 skänkte Carl Milles sin egendom till svenska folket.
 • 30 augusti
  Skåde­spe­laren James Dean (född 1931) omkommer när han på väg i sin Porsche Spyder till en biltäv­ling i Kali­for­nien i hög fart kolli­derar med en annan bil.
 • 27 oktober
  Arthur Honegger, fransk-​schweizisk tonsät­tare.

Sportsliga och osportsliga händelser

 • Svenska mästare i ishockey blir Djur­går­dens IF. Världs­mäs­tare i ishockey blir Kanada.
 • Ishockey: Stanley Cup vinns av Detroit Red Wings, som besegrar Montreal Cana­dians med fyra matcher mot tre i slut­spelet.
 • Alpint: SM avgörs. Slalom vinns av Stig Sollander, Östersund-​Frösö SLK, stor­slalom vinns av Hans Olofsson, Tärna IK Fjäll­vinden, och stört­lopp vinns av Hans Olofsson, Tärna IK Fjäll­vinden.
 • Världs­mäs­tare i Formel 1 blir Juan Manuel Fangio från Argen­tina för tredje gången. Bilen var en Mercedes W196.
 • Djur­går­dens IF vinner fotboll­sall­svenskan.  VM i fotboll spelas vart fjärde år. 1954 vann Väst­tyskland som var världs­mäs­tare till 1958 då laget fick lämna över till Brasi­lien.
 • Golf: Masters vinns av Cary Midd­le­coff, USA. British Open vinns av Peter Thomson, Austra­lien. PGA Cham­pi­onship vinns av Doug Ford, USA. US Open vinns av Jack Fleck, USA.
 • Cykel: Tour de France vinns av Louison Bobet, Frank­rike och Giro d\’Italia vinns av Fiorenzo Magni, Italien.
 • Tennis – Davis Cup: Australien-​USA 5-​0. Austra­liska öppna – Ken Rose­wall, Austra­lien. Franska öppna – Tony Trabert, USA. Wimbledon – Tony Trabert, USA. US Open – Tony Trabert, USA.
 • Den varma och långa sommaren verkar ha varit bra för nati­vi­teten och kvali­teten, såväl Thomas Wass­berg, Ingemar Sten­mark, Frank Andersson, Linda Haglund som Björn Borg kom till världen under det 2:a kvar­talet 1956
 • januari
  Sigge Eriksson blir i februari Euro­pa­mäs­tare i skrid­skor då han vinner 5 000 och 10 000 meter. Bara två veckor senare blir han världs­mäs­tare i Moskva inför 80 000 åskå­dare. (1956 vann han även OS och fick bradgguldet.)
 • 06 februari
  Sixten Jern­berg, Lima IF, vinner Vasa­loppet.
 • 16 april
  83 männi­skor omkommer och minst 100 skadas när två bilar kolli­derar framför huvud­läk­taren under Le Mans 24-​timmarstävling. Brin­nande delar slungas ut bland publiken. Skan­dalen blev ännu större när loppet inte avbröts.
 • 16 april
  Rocky Marciano besegrar i titel­mat­cher Don Cockell och Archie Moore och försvarar därmed världs­mäs­tar­ti­teln i tung­vikts­box­ning. Rocky-​filmerna med Sylve­ster Stal­lone är löst base­rade på Marci­anos historia.
 • 21 maj
  Michel Platini, fransk fotbolls­spe­lare och manager.

Det hände i Sverige

 • Vällingby centrum har sitt första verk­sam­hetsår.
 • Repu­bli­kanska klubben bildas av Vilhelm Moberg.
 • Bryl­krämen lanseras i Sverige.
 • Förbudet att sälja starköl i Sverige utan recept upphävs.
 • Tage Erlander var stats­mi­nister 11 oktober 19464 oktober 1969, (soci­al­de­mo­kra­terna).
 • Sveriges konung var Gustaf VI Adolf (19501973), vår nuva­rande kungs farfar.
 • Sveriges första Domus­va­ruhus öppnas av KF och värl­dens första inom­hus­gal­leria öppnas i Luleå.
 • Gamla Klara­kvar­teren började rivas för att ge plats för det nya Stock­holm City.
 • Sexu­al­un­der­vis­ningen blir obli­ga­to­risk i den svenska folk­skolan.
 • Geting­som­maren, var inte det 1955? Jo, visst, det var den där rekord­varma högsom­maren, när alla blev brun­brända och vattnet sinade i kraft­verks­dam­marna.
 • Svensken Hugo Theo­rell får Nobel­priset i medicin.
 • Starköl får köpas fritt efter att motboken avskaf­fats. Tidi­gare hade det krävts läkarre­cept för att få ut starköl på apoteket.
 • 01 januari
  Den allmänna obli­ga­to­riska svenska sjuk­för­säk­ringen, med inbyggd moder­skaps­för­säk­ring, träder i kraft.
 • 22 januari
  Ny under­vis­nings­plan, “U-​55”, införs för den svenska folk­skolan.
 • 30 januari
  Den 23-​årige ripjä­garen Evert Sten­mark från Tärnaby begravdes under en lavin och lyckades sticka upp en kvist med en biobil­jett så att man kunde gräva fram honom efter åtta dygn.
 • 21 januari
  Poliser i heli­kopter jagar fart­syn­dare i Stock­holm och kan avläsa bilnumren. Polisen ändrade sina arbets­me­toder vid trafi­kö­ver­vak­ning med heli­kopter sedan en bilist kört in i fram­för­va­rande bil när han upptäckte heli­kop­tern bakom sig.
 • 24 februari
  En svensk atom­bomb har krävts av ett flertal instanser men försvars­mi­nister Torsten Nilsson förklarar att detta inte är aktu­ellt.
 • 10 maj
  H55, Helsing­borgs­ut­ställ­ningen 1955, invigs.
 • juni
  Det är den varmaste sommaren i Sverige sedan 1914 och pinnglassen får sitt defi­ni­tiva genom­brott.
 • 01 juli
  AB Plåt­ma­nu­faktur lanserar ölburken i Sverige. Ett av de första svenska starkölen, Three Towns, säljs i förpack­ningen.
 • 25 juli
  Främ­mande ubåtar obser­veras på svenskt vatten för tredje gången denna sommar.
 • 12 augusti
  Sedan Sveriges finans­mi­nister Per Edvin Sköld fram­fört tankar på ett tvångs­spa­rande, vilka dock inte kommer till utfö­rande, avgår han och efter­träds av Gunnar Sträng.
 • 28 augusti
  Svenska Fall­skärms­klubben /​Fallskärmsförbundet (SFF) bildas av militär personal vid Fall­skärms­jä­gar­skolan i Karls­borg.
 • 01 september
  Den svenska motboken avskaffas. Nu får man köpa utan begräns­ning på System­bo­laget. Motboken var ett ranso­ne­rings­system infört 1917 på förslag av poli­ti­kern Ivan Bratt. Bratt­sy­stemet var ett försök att minska alko­hol­kon­sum­tionen.
 • 02 september
  Stock­holms förorter fick utök­ning på 1950- och 1960-​talet. Kung Gustav VI Adolf och drott­ning Louise invigde den 2 oktober 1955 Väster­torp som ligger i sydlig rikt­ning ca 17 minuter från Stock­holm city med tunnel­banan (som dock först kom dit 1963).
 • 16 september
  Nej till höger­trafik är resul­tatet i en folk­om­röst­ning. 82,9 % röstar för bibe­hål­lande av väns­ter­tra­fiken men valdel­ta­gandet är lågt.
 • 27 oktober
  P2, Sveriges Radios andra program startar och har inled­ningsvis kort sänd­ningstid. Första kommer­si­ella radi­osta­tion var Radio Syd som star­tade 1958

Det hände i världen

 • USA:s presi­dent var Dwight David Eisenhower (20 januari 1953–20 januari 1961, repu­blikan).
 • Morris Ketchum Jessup skrev 1955 sin första bok om UFO:s ‘The case for the UFO’. Det blev ytter­li­gare tre UFO-​böcker fram till 1959 då han dör 59 år gammal i ett (omdis­ku­terat) själv­mord.
 • Kommu­nistjakten pågick för fullt i USA.
 • Folk skrat­tade på 1950-​talet i snitt 18 minuter per dag (idag skrattas det i snitt 56 minuter).
 • 27 januari
  Värl­dens första atomubåt, Nautilus, går till sjöss på sin jung­fru­resa.
 • 12 januari
  USA:s presi­dent Dwight D. Eisenhower sänder de första “rådgi­varna” till Sydvi­etnam.
 • 05 mars
  Winston Chur­chill avgår av hälso­skäl som brit­tisk premiär­mi­nister.
 • 15 mars
  Den första McDonald’s restau­rangen öppnas i Des Plaines, Illi­nois, USA. (Första Mc Donald’s i Sverige kom dock först 1973.)
 • 05 april
  Väst­tyskland blir en egen stat och går den 9 maj med i Nato. Några dagar senare, den 14 maj, bildas Wars­za­wa­pakten av de kommu­nis­tiska staterna i Europa som en motvikt till Nato. Därmed inleds det kalla kriget.
 • 18 juni
  Den första elen produ­cerad med kärn­kraft säljs.
 • 27 juni
  Öster­rike blir helt själv­stän­digt, sedan alla fyra ocku­pa­tions­mak­terna givit upp sin ocku­pa­tion av landet.
 • 26 september
  Öster­rike förklarar sig för all framtid neutralt (och köper år senare både planet Tunnan och Draken från också neutrala Sverige).
 • 01 oktober
  En tids­in­ställd bomb explo­derar på en United Airlines DC-​6 och dödar 44 personer ovanför Long­mont, Colo­rado, USA.
 • 22 oktober
  Sovje­tu­ni­onen genomför sin första väte­bombs­prov­spräng­ning i Kazach­stan. I USA prov­sprängdes atom­bomber
 • 01 november
  I Mont­go­mery, Alabama, vägrar den svarta kvinnan Rosa Parks att ge sin plats på bussen till en vit man och arre­stera. Den 5:e december formas “The Mont­go­mery Impro­ve­ment Asso­ci­a­tion” av Dr. Martin Luther King, Jr. med flera.
 • 08 november
  Euro­parådet, bildat 1949, antar den blå flaggan med tolv gyllene stjärnor som sin symbol. År 1986 blir flaggan EU:s.

Så roade man sig

 • Louis Armstrong ger fem konserter i konsert­huset i Stock­holm.
 • Ingmar Berg­mans radi­o­pjäs “Trämål­ning” från 1954 scen­upp­fördes på Malmö Stads­teater 1955. (Den filmades 1957.)
 • Knäpp­upp­gänget med Povel Ramel reser till Nairobi för att spela in en humor­film om negrer. Filmen visas aldrig.
 • Anita Ekberg (Fröken Sverige 1951) får 1955 sin första stora film­roll i filmen “Krig & Fred” och film­kar­riären började sakta ta sig. Fem år senare badade hon i en fontän i Italien och blev odödlig.
 • Charlie Norman skriver film­mu­siken till den ameri­kanska deckaren “Farlig frihet”.
 • Ingrid Bergman gäst­spelar på Stock­holmso­peran och får usla recen­sioner för rollen som Jeanne d’Arc.
 • Ingmar Berg­mans nya film “Sommar­nat­tens leende” mötte griniga kritiker.
 • Sven Jerring fyller 60 år och får en egen fond.
 • Pablo Picasso målar sin version av “The Women of Algiers (in Their Apart­ment)”. Origi­nalet målades år 1834 av Eugene Delacroix. Picasso kallar sin version för “O” och den såldes i maj 2005 för $18,6 million (130 miljoner kronor).
 • Filmer på bio: “Hemsö­borna”, “Lady och Lufsen”, “Ung rebell” med James Dean, “Öster om Eden”.
  Musik­hits: Rock Around The Clock, Bill Haley – White Christmas, Bing Crosby – Love and Marriage, Frank Sinatra – I’ll Never Stop Loving You, Doris Day – Memo­ries Are Made Of This, Dean Martin – A Blossom Fell, Nat King Cole – Two Hearts, Pat Boone – Only You, The Plat­ters.
 • 13 januari
  Fyra av de sju Döda­havs­rul­larna åter­finns i Israel.
 • 28 januari
  Nya stri­dig­heter uppstår mellan Egypten och Israel i Gaza­remsan.
 • 04 mars
  Filmen “En stjärna föds” med Judy Garland och James Mason har svensk premiär.
 • 15 mars
  Elvis kontrakt med Sun köps av RCA för 35 000 dollar. Sun hade gett ut några singlar åren 1953-​55 men RCAsatsar på en LP som kom ut i mars 1956 och blev en enorm succé.
 • 22 mars
  Chefen för svenska UD:s press­byrå, Olof Rydbeck, utses till svensk radio- och tv-​chef.
 • 16 maj
  “Lady och Lufsen” (eng. Lady and the Tramp) som är Walt Disneys 15:e anime­rade film går upp på ameri­kanska biografer.
 • 17 juni
  Disney­land öppnar i Anaheim, Kali­for­nien.
 • 05 augusti
  Den ameri­kanska ungdoms­filmen “Vänd dem inte ryggen”, med ledmo­tivet Rock Around the Clock med Bill Haley, har svensk premiär.
 • 12 oktober
  Blixten slår ner i klock­tornet i Hill Valley i Kali­for­nien och skickar Marty McFly med sin bil, en silver­blän­kande Delo­rean till­baka till fram­tiden igen. I alla fall i filmen “Back to the Future” (“Till­baka till Fram­tiden”) från år 1985 :-).

Teknik på frammarsch

 • En test­pilot vid Boeing, Tex Johnson, choc­kade 1955 flyg­bo­lags­re­pre­sen­tanter då han, vid vad som skulle ha varit en förbi­flyg­ning med Boeings då nya passa­ge­rar­plan 707/​80, gjorde en tunnel­roll med flyg­planet.
 • Erico­fonen, känd som “Kobran”, börjar till­verkas av L M Ericsson.
 • IBM intro­du­cerar datorn  IBM 702. Den (och andra) floppar de närmaste åren. Ansvarig utgi­vare på förlaget Pren­tice Hall sade 1957: “… jag kan försäkra er att datorer är en trend som kommer att vara högst ett år”.
 • Skiv­bo­laget RCA inför­skaffar sin första synt­he­sizer.
 • Prov­sänd­ningar med svart-​vit tv pågår i Sverige. En sydsvensk nyhets­journal för tv startar och sänds en gång i veckan från Köpen­hamns­sän­daren. Den första natio­nella tv-​kanalen (TV1) kom i drift 1956.
 • John McCarthy på Dart­mouth Univer­sity skapar termen och drömmen om Arti­fi­ciell Intel­li­gens (AI).
 • William Shockley’s Semi­con­ductor Labo­ra­tory är det första företag som etablerar sig i Silicon Valley strax utanför, San Fran­cisco.
 • 27 januari
  Värl­dens första atomubåt, Nautilus, går till sjöss på sin jung­fru­resa. (10 ord)
 • 12 mars
  Det första effek­tiva poli­o­vac­cinet intro­du­ceras.
 • 20 maj
  En av de längsta solför­mör­kel­serna någonsin i Sydost­sien. Sju minuter och åtta sekunder, den längsta på 1238 år. Ett antal expe­ri­ment genom­fördes, t.ex. med radi­ovågor.
 • juni
  Vita huset annon­serar att man ska starta ett projekt att bygga en satellit som ska kunna kretsa kring jorden. Sovje­tu­ni­onen hann dock före med sin Sputnik 1957 och rymd­kapp­löp­ningen var ett faktum.
 • juli
  Orkanen Janet var den kraft­ful­laste orkanen i USA år 1955, den hamnade på topp-​10-​listan över de note­rade kraft­ful­laste orka­nerna någonsin. När den gick in över land dödade den 681 männi­skor.
 • 02 september
  Klockan 23.45 stängs strömmen av för den 30 ton tunga datorn Eniac som pensio­neras för att ge plats för moder­nare datorer. Under nio aktiva år genom­fördes fler beräk­ningar än vad hela mänsk­lig­heten hade gjort fram till 1945.
 • oktober
  Nobel­priset i fysik gick till Willis E Lamb och Polykarp Kusch. Kemi: Vincent du Vigneaud.
 • 26 oktober
  Sveriges Radios andra program (P2) startar, i början med kort sänd­ningstid.

På väg, till sjöss och i luften

 • Fartyg var det vanli­gaste sättet att ta sig över Atlanten. T/​S Drott­ning­holm (Svenska Amerika Linien, SAL) var 1955 det äldsta trans­at­lan­tiska skeppet i service (byggt 1904). Andra skepp i SAL:s flotta var Grip­sholm, Drott­ning­holm och Stock­holm (som sänkte Andrea Doria i en kolli­sion 1956).
 • Bilbe­ståndet föränd­rades snabbt. Sverige var det biltä­taste landet i Europa, räknat i antal bilar per invå­nare. Vanliga var ameri­kanska bilar av förkrigs­mo­dell men deras mark­nads­andel sjönk för varje år.
 • Bland de vanli­gast bilarna fanns utländska bilmo­deller såsom Volks­wagen 1200 (“Skal­baggen”) och Opel Olympia Rekord. Därut­över fanns det en salig bland­ning av udda bilmärken (Borg­ward, Lloyd, Tatra m.fl.). Många är borta sedan länge. 
 • Av de mest sålda nya bilarna i Sverige år 1955 kom Volks­wagen på första plats. Volvo PV 444 kom på andra plats och Opel Olympia Rekord på tredje.
 • De vanli­gaste svenska person­bi­larna på vägarna var Volvo PV 444, därefter Saab 92, Volvo PV 445 (Duett) och Volvo PV 830, taxi, den s.k. “Volvo­suggan”. Därut­över fanns det inga svenska modeller i produk­tion (men en hel del äldre Volvo­bilar i trafiken).
 • Utveck­lings­ar­betet pågick med Projekt “PV 55” (intern Volvo­täv­ling mellan flera olika desig­ners). Förslagen jämkades och blev projekt P1200 (Volvo 121 – Volvo Amazon). Den första seri­e­till­ver­kade såg dock dagens ljus först 1956.
 • Bland last­bilar var Volvo störst, följt av Scania-​Vabis. Utländska last­bilar sålde allt mindre i Sverige under femti­o­talet men de mindre last­bi­larna hade de en viss mark­nads­andel. Opel Blitz låg i topp, likaså Volks­wagen Trans­porter.
 • 23 februari
  Hans Neij och Birger Eriksson sätter världs­re­kord på sluten bana 1000 km i Saab Tunnan S29C. Medel­has­tig­heten var 900,6 km/​h. Ljud­vallen, cirka 1200 km/​h, bröts redan 1947, men då med ett raket­plan.
 • 17 maj
  Oster­mans startar reguljär heli­kop­ter­trafik mellan Malmö och Köpen­hamn. Sergej Sikorsky, son till heli­kop­ter­till­ver­karen Igor Sikorsky, var passa­ge­rare på den första turen.
 • 27 juli
  Första exem­plaret av det engelska jakt­flyg­planet Hawker Hunter Mk 50, J34, anlände till F18 Tullinge och blev kvar i tjänst inom flyg­vapnet till 1968.
 • 25 september
  Saab J35 Draken premiär­flygs med Bengt Olow som förare. Flyg­planet byggdes i en rad versioner och var i tjänst ända till slutet av år 1998. Det expor­te­rades även till Danmark, Finland och Öster­rike.
 • 20 november
  SAS tecknar sin första order på jetplan. Man beställer 7 stycken Douglas DC-​8. December: Första Saab 32A Lansen till­förs Flyg­vapnet. (Flyg­planet kvar­stod i tjänst till 1976.)

På spåret

 • Ångloket littera S1 byggdes under 1952 och 1953 (sista nybyggda ångloken till SJ). 1957 övertog SJ begag­nade lok från TGOJ som då var klar med sin elekt­ri­fi­e­ring. Ångloken hade många år i tjänst kvar innan de försvann helt. 
 • Diesel­loket littera T1 kom detta år och byggdes bara i ett enda exem­plar. Det hade en diesel­motor som drev en turbin som drev loket. Endast en lokfö­rare påstås ha kunnat manö­vrera loket med den känsla som krävdes.
 • Diesel­loket littera T2 (senare omdöpt till littera T21), som kom just 1955, blev fram­gångs­rikt. Det till­ver­kades i totalt 60 exem­plar.
 • Typsnittet “Esseltub” införs på skyltar i tunnel­banan. Det var lätt­läst även från tåg i rörelse. Numera används det mera likgil­tiga Helve­tica, vilket försämrat läsbar­heten.
 • SJ skapades 1856 då de första stam­ba­norna i landet öppnades. År 1955 var planerna för SJ:s 100-​årsjubileum i full fart med pompa och ståt. Firandet ställdes in efter flrera svåra tågo­lyckor i början av 1956.
 • En kraftig explo­sion inträf­fade på Stock­holm Central (som då var under ombyggnad med nya perronger) då en asfalt­ko­kare explo­de­rade och slungade iväg 80-​gradig tjär­massa. Tre arbe­tare fick bränn­skador.
 • Ameri­kanska diese­le­lekt­riska loket 7707 kom 15 november 1954. Nohab m.fl. hade licen­si­erat tekniken från General Motors EMD. Loket köptes av SJ efter tester (littera T5 nr 105 år 1956, omlit­terat till T42 nr 205 år 1958). Ligger till grund för Nohab-​loken T41, T43, T44 och TMX/​TMY.
 • Lok littera Ra kom i drift 1955. (Prov­drift av ellok hade inletts redan 1905.) Ra-​loken var Sveriges snab­baste lok med sth 150 km/​tim. Tyvärr var högsta tillåtna hastighet 130 km/​tim för tåg på svenska banor på den tiden.
 • Leve­rans av loken littera Da, Ma, Ud och X16 (elekt­risk Y6) som kommit några år tidi­gare men fort­fa­rande var i produk­tion.
 • Went­zels Hobby, som tidi­gare gett ut några modeller av svenska vagnar i kartong och trä, satsar på det nya mate­ri­alet plast och ger ut form­gjutna person­vagnar. Den valda plasten var inte formstabil och vagnarna slår sig (kallas “banan­vagnar” av modell­byg­garna).
 • Tfa-​Hobbytjänst lanserar ångloket littera A som mässings­byggsats och Liliput kommer ut med elloket littera F som färdig modell.
 • 13 januari
  I Ställ­dalen kolli­derar ett malmtåg med defekt broms med en räls­buss med skol­barn. Därefter följde tre tågo­lyckor på tre dagar i slutet av mars, den 27, 28 och 29. Totalt omkom 38 männi­skor i dessa olyckor. 
 • 23 januari
  Stock­holms Modell­Järn­vägs­klubb (SMJ) grun­dades 1938 Den första egna anlägg­ningen började byggas 1950 då klubben fick en egen lokal i Sagerska huset. 1955 firades femår­sju­bi­leum. Det som finns kvar av den gamla anlägg­ningen är delar av staden på station Ekens­holm.