Kontaktpersoner

Ordförande
Anders Lundin

Sekreterare
Jan-Olof Matsson

Frågor till Försäljningen

  • E-​post: forsaljning@smj.org
  • Telefon: 072-216 57 45, fråga efter ansvarig för Försäljning.
    (klubb­kvällar)

Adress

Stock­holms Modell­järn­vägs­klubb
Rosenlunds­gatan 54
118 63 STOCKHOLM

  • Bankgiro: 5810-4563
  • Telefon : 072-216 57 45
    (klubb­kvällar)
  • Klubb­kväll: torsdag 20.00–