SMJ:s 70-​års jubi­leum har bl.a. inne­bu­rit två med­lems­re­sor.

Den första, med jubi­le­umsmid­da­gen, skedde i chart­rat tåg till Nora jubi­le­ums­sommar 2008.

Den andra resan, som beskrivs på dessa sidor, gick till Lon­don den 28-30 mars 2009 med mj-​utställning i Alexandra Palace samt ett besök på Pen­dons fina mj-​anläggningar för att söka mer inspi­ra­tion och idéer, men även för att svinga en öl eller två i glada vän­ners säll­skap. 

Beskrivning

 • Besök på en av de mer kända MJ-​mässorna, London Festival of Railway Modeling, i London­om­rådet som ägde rum den aktu­ella helgen med bl.a. en eller flera anlägg­ningar utställda från The Model Railway Club (värl­dens äldsta MJ-​klubb belägen i centrala London med flera olika anlägg­ningar i olika skalor).
  Då The Model Railway Clubs deltog på mässan kunde vi tyvärr inte besöka dem i deras klubb­lokal.
 • Besök på Pendon Museum.
 • Andra besök arrangerades på egen hand eller efter önskemål.

Arrangemang

 • Över­natt­ning på hotell (lördag och söndag) i lämplig del av London.
 • En rese­byrå orga­ni­serade hela resan inklu­sive över­natt­ningar och även trans­porten till och från Pendon.
 • Till skillnad från Nora­resan bekostades hela London­resan av var och en av de medföl­jande.
 • Klubben admi­ni­strerade rese­ar­range­manget.
 • En grupp om 19 SMJ-​medlemmar hade anmält sig till en helg fylld med modell­järn­vägar. Rese­schemat nedan.
 • I priset ingick
   – flyg ToR Stockholm–London med British Airways,
   – två hotell­nätter i dubbelrum samt
   – buss­resa London–Pendon ToR.

Planering
dag 1, lördag 28/​3

dag 2, söndag 29/​3

 • Pendon Museum, “Model­ling the past for the future”.
 • => Reserapport och bildkavalkad från Pendon
 • Chartrad buss till och från Pendon Museum cirka 100 km från centrala London.
 • Ändrade planer, besök på Didcot Railway Centre, som bl.a. visar Great Western Rail­road (GWR).
  På väg till Pendon­mu­seet berät­tade Jerker A om ett järn­vägs­mu­seum i Didcot, inte långt från Pendon. Det han berät­tade lät mycket intres­sant och vi gjorde en juste­ring av efter­mid­da­gens schema så att bussen tog oss till Didcot istället för direkt tillbaka till London.
 • => Reserapport och bildkavalkad från Didcot

dag 3, måndag 30/​3

 • Efter museet åter­vände vi till centrala London, åt fish and chips på en pub, hämtade väskorna på hotellet, prome­ne­rade till Picca­dilly Circus och tog tunnel­banan till flyg­platsen.

Några mycket trev­liga dagar i England var därmed till ända. Vart ska vi åka nästa gång?