Copyright

  • Obser­vera att texter och bilder på www.smj.org skyddas av upphovs­rättslagen.
  • Detta innebär att du inte får lagra eller kopiera sådant mate­rial annat än för privat bruk.
  • Du får alltså inte göra sådant mate­rial till­gäng­ligt för allmän­heten genom att sprida eller visa (t.ex. på en egen hemsida) mate­ri­alet utan till­stånd från den som har upphovs­rätt till mate­ri­alet.

Vi kan ge dig tillstånd

  • Kontakta oss om du är intres­serad av att använda bilder eller text från SMJ:s hemsida.

/SMJ:s styrelse

GDPR, nya dataskyddsförordningen

Den 25 maj 2018 blir den nya europeiska personuppgiftsförordningen, GDPR (European General Data Protection Regulation), lag i Sverige. 

Vad lagras på hemsidan?

Vi använder oss av WordPress och Woo Commerce till vår hemsida. I dessa ingår statistisk uppföljning av besökare. Exempel på information som lagras är besökstid, plats på jorden och med vilken enhet besöket sker. Ex. Safari på iPhone. All denna information är anonym och går inte att direkt spåra till ägaren.

Vad lagras hos klubben?

Försäljningsinformation

I samband med beställning i vår webbutik lagras dina kontaktuppgifter. Dessa krävs för att vi ska kunna skicka de beställda produkterna till dig. De lagras sedan i syfte att kunna komma i kontakt med dig om något skulle uppstå med din beställning eller de produkter du beställt.

Betalning med kort tillhandahålls av extern leverantör, denna hantering är krypterad och kortleverantören Stripe lyder under såväl banksekretess som GDPR.

Medlemsuppgifter
Styrelsen behöver i sitt arbete, t.ex. för att kontakta dig kring föreningens verksamhet, en upprättad medlemsförteckning med adress, telefonnummer och e-postadress. Det framgår av föreningens stadgar §16 att styrelsen skall föra ett medlemsregister. Dessa uppgifter visas aldrig på hemsidan (annat än e-post och telefon för styrelsens ordförande och sekreterare). Känsliga personuppgifter såsom hälsa, religiös eller filosofisk övertygelse, ras eller etniskt ursprung samlas aldrig in och lagras därför aldrig. Medlemsuppgifter raderas från medlemsförteckningen när man går ut föreningen.

Någon medlemsförteckning skickas inte regelbundet ut av sekretesskäl (den får t.ex. inte bli liggande någonstans) och hålles normalt sett av sekreteraren och ordföranden. Skulle det finnas behov att skicka en medlemsförteckning kommer den alltid att komprimeras (zip:as) med lösenord.

Som medlem i SMJ godtar man att 

  • personuppgifter finns i föreningens medlemsförteckning samt
  • personuppgifter kan förekomma på listor som används i föreningens verksamhet (till exempel deltagare i resor, på mässor och liknande).
  • personuppgifter och/eller bilder kan finnas publicerade på föreningens hemsida. En medlems fulla namn anges normalt aldrig på hemsidan. Den princip som används innebär användande av enbart med förnamn och initial på efternamnet (t ex Anders L). 

Anmälnings- och deltagarlistor för t.ex. resor eller deltagande i visningar lagras till evenemanget är över och raderas därefter.

Styrelsen ansvarar för att personuppgifter raderas från medlemsförteckningen när en medlem går ur föreningen.

/SMJ:s styrelse