Besked från reseledaren Björn S om resan slutliga utformning:
‘Vi blir tio st medlemmar på resan. Priset blev som beräknat kr 1.120:– per deltagare (+ 5 kr fakturaavgift). Mat och dryck tillkommer efter eget gottfinnande.’
(genomfördes lördagen 30 september – söndagen 1 oktober 2000)

Beskrivning

 • Resa från Stockholm till Malmö C för vidare transport till MMJK och firar av dem tillsammans med andra systerklubbars medlemmar.
 • Dagen efter gör vi en avstickare till den stora staden Köpenhamn över den (relativt) nyöppnade Öresundsbron.
 • Lunch efter behag i Köpenhamn.

Genomförande
dag 1 (lördag)

 1. Vi övernattar på hotell i Malmö.
 2. Vi lämnar Sthlm C 08.18 med X2000 tåg X2 525 och ankommer Malmö C 12.46.
 3. Vi tar in på Prize Hotel Malmö i s.k. kombi-rum vilket innebär enkelrum med utfällbar säng.
 4. Vi åker ångtåg från Malmö V 13.30 som ankommer MMJK 14.00 och firar deras 20:e födelsedag.

Vi får gärna ta med oss något som rullar. De kör analogt. 

dag 2 (söndag)

 1. Ev. besök på broutställningen innan återfärd till kungliga huvudkommunen.
 2. Vi tar oss över Öresundsbron. Priset är ca 70:– enkel resa. Man kan köpa rabatthäften (10% rabatt). De säljs i häften och gäller 10 resor. Vi är 10 deltagare så passar detta bra.
 3. Lunch efter behag och kanske promenad på Ströget i Köpenhamn.
 4. Vi är tillbaks i Malmö så att vi kan ta IC-tåget xxx som avgår Malmö C 16.17 och ankommer Sthlm C 22.47.

 Det är en lång resa med IC-​tåg, men som tröst åker vi i alla fall 1:a klass.


Resebyrå Polstiernans reserapport från
resan till MMJK och Öresundsbron

Vi var tio medlemmar i SMJ som deltog i Rese­byrå Polsti­er­nans resa till Malmö. Från Centralen spår tio begav vi oss kl 08,18 på per X2000 mot Malmö C. Straxt efter tolv anlände vi utan några missöden till Malmö C och tågade i gemensam tropp till Prize Hotel där vi lämnade våra väskor på rummen.

Därefter ny promenad till Malmö Västra för att åka med nästa tåg till MMJK:s födel­se­dags­fest. Vi var lite osäkra på var stationen befann sig men så småningom kom det en C3 vagn emot oss. Tittade man efter lite noggran­nare, fanns det faktiskt ett litet ånglok på andra sidan om vagnen. Det var MLJ:s inte alltför stora lok nr 1 med axel­följd 1A. Efter att ha insupit den goda sten­kols­röken och vandrat runt tåget några varv embar­ke­rade vi C3-​vagnen varefter tåget satte sig i rörelse. Lokfö­raren var väldigt förtjust i ångvisslan. Vad jag förstod hängde han i signal­snöret mest hela tiden.

Märk­ligt nog räckte ångan även till att ta tåget till Limhamn där MMJK håller till. Där fanns det tre boggi­e­vagnar uppställda på ett rund­gångs­spår, varav två stycken i SJ:s blå färg. De inrymde serve­ring samt försälj­ning av tågprylar till behö­vande. Själva klubb­lo­kalen var belägen i en byggnad alldeles i närheten. Klub­bens anlägg­ning var av samma höga klass som Skövdes. Något annat som påminde om Skövde var den abso­luta från­varon av all form av syre under deras Bankalas. Förutom SJ- och en privat-​bana, fanns det smal­spår i ett flertal spår­vidder. Det note­rades en möbel­fabrik som till­ver­kade både köks- och takstolar. Ett vatten­kraft­verk i byn Tjär­nobyn samt en gammal runsten. Runorna var i skala HO omöj­liga att tyda men tack vare en icke skal­enlig över­sätt­ning gick det ändå att ta del av inne­hållet.

Efter att ha dreglat över alla små trev­liga detaljer i den fina anlägg­ningen så länge som möjligt, tog syre­bristen till slut ut sin rätt varför vi var tvungna att raggla ut i den friska luften för att fylla på våra lungor. Därefter tågresa till­baks till Malmö Västra och en liten tupplur på rummet innan vi gick ut och åt en gemensam middag på lilla torget. Kvällen avslu­tades med (minst) en öl i baren på Hotellet.

Morgonen därefter tog vi oss till Malmö C för att med det nya Öresunds­tåget (X31) ta oss till Köpen­hamn. Tåget gick runt större delen av Malmö innan vi nådde själva brofästet. På motor­vägen bredvid järn­vägen såg vi endast någon enstaka bil vilket förmod­ligen berodde på den stora kost­naden som en broresa per bil orsakar.

Vid infarten till Köpen­hamns Hoved­ban­gård gick vårt tåg jämsides med en maffig ME-​diesel. Anders hade svårt att hålla tungan kvar i munnen. Vi gick av tåget och prome­ne­rade genom staden. I Danmark får man tydligen inte ha affärer öppna under helger. För en Stock­hol­mare som jag är det en egen­domlig känsla att gå igenom affärs­gator där varenda affär är stängd.

Från början var vi tio små neg… men eftersom tiden gick så blev vi färre och färre. I min grupp var det endast fyra stycken kvar när vi nådde Kungens Nytorv. Där köpte vi pölse. Den hette Hot dog och var inte röd. Efter en stor öl i Nyhavn så brydde vi oss inte längre om detta faktum. Vi tittade på det kung­liga slottet Amali­en­borg som hade en toalett där en del av ölen försvann. Vi åt lunch på Café Opera som inte var lika exklu­sivt som sin namne i Stock­holm. För endast DKK 49:– fick vi en Paris­beuff. Sen var det dags att försöka ta sig till Sverige.

Den här gången tog vi Flyg­båten för att få möjlighet att se bron på avstånd. Tyvärr var det väldigt disigt i Öresund den här dagen varför vi endast lyckades skymta bron i diset. Birgitta och Lars var stånd­ak­tiga och åkte tåg även till­baka.

Tågresan till­baks till den kung­liga huvud­kom­munen skedde i ett vanligt IC-​tåg och i första klass. Resan tog över sex timmar. Här fick vi som var lite tågto­kiga verk­ligen valuta för peng­arna. Folke funde­rade allvar­ligt på att byta hobby eftersom det endast medgavs möjlighet att röka vid några enstaka uppe­håll vid de större statio­nerna.

Samman­fatt­ningsvis kan sägas att det var en mycket lyckad resa som rese­byrån hade arran­gerat. Den gav mersmak på liknande arrange­mang i fram­tiden. Billi­gaste resa till Malmö (med reslust­kort m.m.) kostar normalt kr 570:– för enkel resa. Här fick vi t.o.r. i första klass plus hotellrum för blyg­samma kr 1.120:–. Heders åt en sådan rese­byrå.

    Björn