En av SMJ:s flitigaste byggare under de senaste tre decennierna har passerat den yttersta växeln. Lars-Otto var pappa till ett stort antal av de husmodeller som finns på SMJ:s anläggning och han var även byggherren för spårområdena på stationerna Mohällarne och Ekensholm vilka han konstruerade och byggde hemma i verkstaden i Täby och sedan installerade på klubben som stora modulbitar som fälldes in i landskapet. Lars-Otto hade även verktyg (och kunskaper) att göra mycket realistiska stationspaneler vilket vi kan se i Mohällarne, Bångfors och Ekensholm.

Lars-Otto var kunnig inom många områden vilket gav honom en väldigt stor bredd att åstadkomma saker inom MJ-hobbyn. Han byggde lok och vagnar från schratch och från byggsatser, både åt sig själv och på uppdrag av andra. Han gjorde specialanpassade måttbeställda transportlådor för lok där lådan kan ställas på spåret och man kan sedan köra in loket i lådan utan att behöva vidröra det. Han producerade delar till SMJ:s vagnsbyggsatser för att få bättre styrsel på koppelkulisshållarna. Han var mycket kunnig inom el och elektronik vilket hjälpte klubben på många sätt. Och mycket mer.

Han bidrog som sagt med väldigt mycket till SMJ:s verksamhet men han var också mycket produktiv i det ‘civila livet’ där han drev firman TMJ Konsult som bland annat saluförde handbyggda modellhus, handbyggda järnvägsfordon och Zimos sortiment av dekodrar och dekodertillbehör. Under en period jobbade han intensivt med fartyget Stockholmsbriggen för att få det att kunna segla.

En profil inom svensk MJ-hobby och SMJ finns inte mer. Lars-Otto blev 87 år gammal.

/Anders L
Ordförande SMJ