Vall­farts­be­rät­telse, en försmak av vad som väntar oss på Pendon Museum.

Text: LEB      Foto: LEB, SN, TW, POLO


Reserapport från Pendon Musem

Nu är det julaf­tons­morgon!!
Upp och kolla – vackert väder – toppen! Snabb­fru­kost på hotellet, iväg i egen buss. Föra­rens GPS verkade yrvaken, så det blev lite extra sight­seeing i den engelska lands­bygden. Väl framme togs vi väldigt väl om hand av fyra vänliga och prat­glada guider, som inte visste hur väl de ville oss. Deras stolthet över sitt museum gick verk­ligen inte att ta miste på.

Kvali­tets­de­kla­ra­tionen
Redan i entrén blir vi, till guidernas ohöljda förtjus­ning, stående med tappade hakor.

Madder Valley Railway
John Ahern, den verk­liga pion­jären för dagens mj-​byggande, skapade under 30-​talet idén om att låta järn­vägen vara en naturlig del av en tänkt eller verklig del av en verk­lighet i stället för bara en järn­vägs­mo­dell med lite staf­fage mest för syns skull runt spåren.

Dart­moor Scene
“Model­ling the past for the future” är Pendons grun­didé. Men att åter­skapa essensen av 20-​30-​talet tog mycket längre tid än bygget av passande lok och vagnar. Då föddes idén att “snabbt” bygga en “vika­ri­e­rande” modell där man kunde visa upp tågen under tiden… Den enorma bron fanns redan. Var hitta en före­bild nästan utan hus. Man fann Dart­moor, en gles­bygd i sv England. Och hux flux blev det så här.

Vale of White Horse Scene
Detta är den del som Pendon blivit mest omtalat och berömt för. Den avser att, i minsta detalj, åter­skapa denna del av den engelska lands­bygden som den såg ut på 20-​30-​talet. Häri­från har många modell­ral­lare åter­vänt hem med vad som har kommit att kallas: Post Pendon Depres­sion.

Med ballong över Pendon Parva
Det är mitt på dagen en måndag i början av augusti. Det är varmt och solen döljs av ett lätt dis. Enda sättet att få en över­blick över byn är från luften, för när vi väl landat kommer vi omedel­bart att gå vilse. Här finns mer att uppleva än vi hinner med, om vi så stannar till nyår. Det ligger nära till hands att säga att verk­lig­heten inte ligger så värst långt efter modellen.

‘Ja, här ligger man i lä!’
Med dystra miner tvingas Lars-​Otto och Lampan konsta­tera att Roye England och grab­barna utan tvekan tycks besitta viss skick­lighet med papp­kniv och pensel. Och inte bara det. Många kineser lär ha bidragit med hår till halm­taken… En sval ale under trädet skulle kanske pigga upp.
 

Att nämna Peco­räls är som att svära i kyrkan!
Den peda­go­giska avdel­ningen visar hur man bygger husen och hur man etsar sådant som behövs, t.ex. tandem­cyklar. Rums­in­red­ningar byggs som sepa­rata moduler och Preiser har inte sålt en enda gubbe hit! De är hand­gjorda, var och en för sin speci­ella uppgift, av en “snäll gammal dam” i USA – sägs det. Men Lasse Z på sista bilden är faktiskt verklig!

Lars Eric B


Bildkavalkad