Mj-​utställning i Vicoria Palace hade mycket att bjuda på.

Det hela gav mersmak om man så säger då man vid hemresan såg en affisch om Berlin… hmm, har dom inte en stor modell­järnväg där också. Men först gäller det alltså London.

Text: ALu      Foto: LEB, POLO, SN, TW

Reserapport från Alexandra Palace

Gryningen, lördagen den 28/​3
Klockan ringde redan före gryningen lördagen den 28/​3. Segt att stiga upp men förväntan inför resan under­lät­tade. Vi var några stycken som stämt träff vid Arlanda Express. E-​biljetterna funkade sisådär men trevlig personal vid incheck­ningen fixade det hela. Flyg­ning gick utan problem. Väl framme på Heatrow blev det kö när 21 stycken skulle köpa var sitt 3-​day off-​peak-​travelcard. Månne nytt rekord för en lördag förmiddag? Vi åkte förbi hotellet för att lämna våra väskor. Tog sedan tunnel­bana och buss till Alex­andra Palace och utställ­ningen.

Mj-​utställning i Alex­andra Palace
Alex­andra Palace låg vackert på en höjd i en park. De flesta började med att besöka utställ­ningens restau­rang. Sedan var vi redo att ta i tur med utställ­ningen. Det fanns två STORA hallar med mängder av anlägg­ningar, försäl­jare och democli­nics. Ett försök att scanna av området tog två och en halv timme. Som sagt, det var stort!

The Model Railway Club
Flera portabla banor i alla stor­lekar visades upp. Bland annat flera från The Model Railway Club, värl­dens äldsta klubb hemma­hö­rande i centrala London. Deras Copen­hagen Fields i N-​skala var klart sevärd. Det fanns många andra också, de flesta med engelsk före­bild men även banor med franskt, tjec­kiskt eller norda­me­ri­kanskt tema.

Modeller och byggmetoder
Den ena hallen var döpt till Speci­a­list Village. Här fanns det grejor för de redan inbitna. Fokus låg på engelska modeller och före­bilder men diverse bygg­me­toder kan användas även i andra samman­hang fina (engelska) byggen.

Småbanor
Vi pratade en stund med byggaren av Småtorp, en liten bana med före­bild från en fiktiv del av Halmstad–Nässjö Järnväg. Natur­ligtvis rullade en littera C3e i person­tåget på banan! 

För att kunna få till en vettig trafik på de små banorna användes olika knep och smarta lösningar. Sector plates (sektor­skivor?), löstag­bara kassetter där loket eller hela tåget vändes bakom kulis­serna och olika vari­anter av dolda spår som gjorde att åskå­daren inte såg att tåget backade till­baka till utgångs­läget och kom in på den synliga delen av banan på nytt. Någon hade en vänd­skiva som rymde ett helt tåg.

Banor i olika skalor
Många av banorna var riktigt stora. Det fanns exempel på 0- och 00-​anläggningar som var 15×5 meter.

Men det fanns också små banor, riktigt små. En hade ett mynt som innerräl i spår­cir­keln. Kurvra­dien? Tja, 1,9 cm?

Ett företag visade upp ett nytt japansk märke med tåg och spår i skala T (3 mm spår­vidd). En liten demo­an­lägg­ning visades och det såg ut som maskar som for runt i (det enkelt utförda) land­skapet.

Slut på en lång men givande dag
Vi stan­nade till stäng­nings­dags varefter dubbeldäc­karen tog oss till the Tube för resa till hotellet.

Anders Lu


Bildkavalkad