Ett museum med en enastå­ende samling flyg­plan. Alla plan som man byggt som plast­mo­dell fanns där och många till. Lite samma känsla som Pendon, man tycker man har sett en uppsjö fantas­tiska saker bara för att konsta­tera att det finns ett rum eller en hangar till. När en av museivak­terna berät­tade att man skulle bygga ytter­li­gare en jätte­hangar på området för att kunna visa sådant som nu stod i magasin insåg vi att det är aktu­ellt med ett åter­besök om några år.
Vad var bäst? Person­ligen tycker jag hallen med bomb­plan. Att gå runt bland så många riktigt stora plan i en och samma hangar var en mäktig upple­velse! Tyvärr var det den mörkaste lokalen varför det var svår­fo­to­gra­ferat därinne.

Anders 

Text: ALu      Foto: LEB, TW

Några intressanta länkar

Flygplanstyper

  • Rad 1: Super­ma­rine Spit­fire, North American Hawker Hurri­cane /​ P51 Mustang /​  dito /​ dito
  • Rad 2: Messer­sch­mitt Me109 /​ dito /​ Hawker Tempest /​ Messer­sch­mitt Me262
  • Rad 3: de Havil­land Mosquito /​ Heinkel He162 /​ Avro Lancaster /​ Hawker Typhoon
  • Rad 4: Super­ma­rine Spit­fire /​ Repu­blic P47 Thun­der­bolt /​ Curtiss P40 Kitty­hawk /​ Hawker Hunter

Bildkavalkad