• EXTRA! Taximord i Ramsboskogarna

  21 augusti 1955På den förträff­liga restau­ra­tionen Ekens­holms Stad­ho­tells Bakficka kom en man in och förtäljde att han hittat vad som måste betecknas som en yxmördad (i alla fall hade han […]

  Läs mer

 • Riksmordkommissionen från Stockholm nu på plats

  3 maj 1955Under gårdags­kvällen anlände riks­mord­kom­mi­sionen från Stock­holm och som vi ser så inleddes direkt under­sök­ning­arna av mord­platsen. Text: LGF, Mikael E      Foto: LGF Efter gårda­gens fasans­fulla upptäckt med ett […]

  Läs mer

 • Veckans bild 2004

  Månadens spår hade en föregångare som kallades Veckans bild med tanken att få en kopp­ling till verk­samheten och visa vad som kan hända en klubb­kväll. Nu skall ingen ta detta […]

  Läs mer

 • Veckans bild 2003

  Månadens spår hade en föregångare som kallades Veckans bild med tanken att få en kopp­ling till verk­samheten och visa vad som kan hända en klubb­kväll. Nu skall ingen ta detta […]

  Läs mer

 • Veckans bild 2002

  Månadens spår hade en föregångare som kallades Veckans bild med tanken att få en kopp­ling till verk­samheten och visa vad som kan hända en klubb­kväll. Nu skall ingen ta detta […]

  Läs mer

 • Avslutning på Hamngatan

  Det kom ett e-​brev från en av våra medlemmar som varit med även på gamla anlägg­ningen: Datum: Lördag, 21 September 2002Ämne: SMJ förr Hej alla SMJ:are, Det har nu gått 2 veckor sedan medsända […]

  Läs mer

 • 2000-09: MMJK och Öresundsbron »

  Firande av MMJK till­sam­mans med andra sys­ter­klub­bars med­lem­mar. Därefter en avstic­kare till den stora sta­den Köpen­hamn över den (rela­tivt) nyöpp­nade Öresunds­bron. Text: BjS Reserapport och foton

  Läs mer

 • Bilolycka i Kolaråsen

  16 april 1955Bilo­lycka med personskador vid järn­vägsö­ver­gången ute i skogen ner mot Mohäl­larne. Polis och ambu­lans har kallats till platsen. Text: Björn S      Foto: LGF En bilo­lycka händer så lätt, […]

  Läs mer

 • Fotbollsfest i Valnäs

  4 oktober 1955Fotbollsfest i all ära, men det kan komma litet påtryckningar efteråt. Inte på hur matchen avlöpte utan … läs vidare så får du se. Text: Björn S      Foto: […]

  Läs mer

 • Månadens spår

  Läs mer