Det kom ett e-​brev från en av våra medlemmar som varit med även på gamla anlägg­ningen:

Datum: Lördag, 21 September 2002
Ämne: SMJ förr

Hej alla SMJ:are,

Det har nu gått 2 veckor sedan medsända bild fanns i DN. Vet inte hur många som note­rade denna fina bild av Sagerska husen på Hamn­gatan. Där i källaren var ju vår klubb­lokal under många år till sommaren 1969 då allt flyt­tades till Rosenlunds­gatan 54 2tr ned. Inne på gården togs stora håll upp ner till källaren för att vi skulle kunna lyfta ut hela delar av vår bana. Det var mycket slit men det mesta är ju glömt idag.

Det är nu nästan 34 år sedan bifogad artikel i DN beskrev vårt läge då förhand­lingar pågick om klub­bens vara eller icke vara på Hamn­gatan. Jag kunde inte låta bli och titta i gamla bilder och urklipp. Bifogar några bilder från den sista körningen med många gamla medlemmar närva­rande och medlemmar som inte är kvar längre. Trots tidens tand så känns nog några igen fort­fa­rande.

Vår ordfö­rande Otto BvL och Bertil kan säkert komplet­tera med namnen, då mitt minne har blivit klent med åren.

Med mj-​hälsningar
Jan-​Erik S

Arti­keln beskriver klubben, anlägg­ningen och rivnings­hotet.

Tierps “bostads­om­råde” med bygg­nader från Stock­holms Södra station (från jvgmu­seums gamla modell­bana, Sst – Äs).

Infart till Tierp norr­i­från, från SJ och Ekens­holm.

Loksta­tion i Carl­holm.

Carl­holms halm med tågfär­je­läge.

Loksta­tion i Carl­holm.

Sista tåget från Ekens­holm avgår mot Tierp.

Växling i Eken­holms hamn.

Litt Sb på väg ut från lokstallet.

Tierp station.

Utfart från Tierp till SJ söderut och Carl­holm.

Nytömt malmtåg i Carl­holms hamn.

Allvar­samma medlemmar inför nedlägg­ningen;
John Behr, Herbert Liljesköld och greve Sven Lager­berg.

I bakgrunden syns ställ­verks­bygg­naden för station Tierp med tegeltak och häng­ränna. Det fanns plats för två stycken tågkla­re­rare /​lokförare för station Tierp.

Fler allvar­liga miner; Dietrich Müller, Christer Johnssén, greve Sven Lager­berg, Herbert Liljesköld.
Vid anlägg­nings­kanten i Tierp fanns ingen glas­skiva. Det fanns i stället ett snöre, Tierps “spärr­linje”, som gick upp och ned på sniskan för att man inte skulle ställa väskor och annat på själva banan.

Hedersord­fö­rande greve Sven Lager­berg och ordfö­rande Otto Berg von Linde framför ställ­verket i Tierp.
Den högtid­liga nedlägg­ningen av banan Tierp Carl­holms Järnväg (TCJ) avslu­tades med att det sedan invig­ningen isär­klippta blå-​gula bandet vid station Tierp syddes ihop …

… genom att körströmmen förreg­lades (spär­rades) med ett hänglås vars nyckel seder­mera slängdes i Stock­holms Ström.
Sven Zetter­berg och John Henry Sager.


En epok gick i graven …
… och hur flyttar man en fast anlägg­ning! Som du ser av bilderna så är bl.a. station Ekens­holm flyttad till den nuva­rande anlägg­ningen.

  1. Statio­nerna och vissa sträckor sågades fria och sedan spikade man träburar runt dessa.
  2. Delarna togs ut ur den gamla lokalen genom hål man tagit upp i gården ner till lokalen.
  3. Trans­port skedde till den nya lokalen på Rosenlunds­gatan.
  4. Preli­mi­närt var det tänkt att åter­an­vända en del av dessa stationer i oför­ändrat skick. Slut­ligen användes Ekens­holm och omgi­vande partier. Orsaken var delvis att man ville bygga längre stationer och höja stan­darden.