Firande av MMJK till­sam­mans med andra sys­ter­klub­bars med­lem­mar. Därefter en avstic­kare till den stora sta­den Köpen­hamn över den (rela­tivt) nyöpp­nade Öresunds­bron.

Text: BjS

Reserapport och foton