475 kr1800 kr

 • Byggsatser i skala H0 (1:87)
 • Korgarna är färdig­må­lade i OKBs gröna färg.
 • Signa­tu­rerna OKB, 3KL och RESGODS är gjutna som relief på korgsidorna och färdig­må­lade (tampong­tryckta) i gul färg. Dekor­lin­jerna är färdig­må­lade på samma sätt.
 • Model­lerna har samma typ av under­rede som SMJ:s tidi­gare lanse­rade C3-​vagnar, medan korgarna är helt nya.
 • Byggsatsen inne­håller:
  – fler­talet detaljer i plast,
  – korg, tak och under­rede
  – platt­formar, grindar m.m. i etsad mässing
  – NEM koppel­ficka
  – hjul (Märk­lin­hjul på begäran)
  – dekaler för lång­bal­karna och flera olika vagns­nummer
 • Historik och bygg­be­skriv­ning.
 • Koppel medföljer inte.
Artikelnr: N/A Kategori: Etiketter: ,

Beskrivning

Förebilderna

OKB (Ostkust­banan) anskaf­fade år1926 15 stycken stål­vagnar från den tyska firman Gotha. Av dessa var tio avsedda för lokal­per­sontåg (sju av typ C3 och tre av typ CD). De åter­stå­ende fem vagnarna, litt. CF, var avsedda för lokal­godståg. De hade C3-​korgar men inred­ning och resgodsportar av samma typ som SJ:s litt. CF4. De hade följakt­ligen resgodsportar i nischer på sidorna.

För trans­port av sjuka anskaf­fades från Kockums år 1927 fyra vagnar med beteck­ningen C3s. Under åren 1929-​1931 anskaf­fades ytter­li­gare fem C3-​vagnar från ASJ i Linkö­ping.

Ytterligare information

Vikt 0,4 kg
Variant

OKB litt. C3, OKB litt. C3s, OKB litt. CD, OKB litt. CF, Sats om 4st vagnar (en av varje)