495 kr

SJ Personvagnar med träkorg modell 1909–1936 är den femte boken i serien om SJ:s personvagnar som Stockholms Modelljärnvägsklubb (SMJ) har gett ut. Här beskrivs 43 vagntyper med tillsammans 866 exemplar tillverkade under åren 1909–1936 eller ombyggda senare. De byggdes med korgar av trä på ett bärande underrede av stål. Korgarna kläddes med plåt eller träpanel. Den senare som regel av teak.

Boken inleds med en beskriv­ning stödbeställningar SJ gjorde under kristiden, revisioner och ombyggnader samt hur sedan vagnar togs över från enskilda järnvägar. Därefter följer teknikutveckling som är specifik för den nu avhandlade tidsperioden.

Huvud­delen omfattar beskriv­ningar av de aktu­ella vagn­ty­perna där varje typ är utför­ligt beskriven.

Boken utgör en samlad fakta­bank  av äldre svenska person­vagnar. Den är intres­sant för både modell­byg­gare och järn­vägs­hi­sto­riskt intres­se­rade.

Artikelnr: SBOK-1909 Kategori: Etiketter: ,

Beskrivning

Specifikation av boken

 • Inbunden med hårda pärmar. Format 290 x 240 mm. 318 sidor inkl. ritningar.
 • Varje vagn­styp är rikt illu­strerad med svart­vita bilder och ritningar (exte­riört och inte­riört).
 • Boken inne­håller en omfat­tande ritnings­bi­laga med ett flertal ritningar på varje vagn­styp i huvudsak i leve­rans­ut­fö­rande.
 • Ritning­arna är gjorda i skala 1:87 och ett antal som utviks­rit­ningar i skala 1:45.

NOTE – All texts are in Swedish. Alle Texte sind auf Schwedisch.

Medverkande

 • Thomas Tell,  förfat­tare
 • Hans Helm­s­tein, grundmaterial
 • Svante Runberger, ritningar
 • Bo Japlin, sido­vyer i färg som visar de olika vagn­ty­pernas leve­rans­ut­fö­rande
 • Anders Jansson, projektledare, bild- och illustrationsjägare, layoutare

Kapitelrubriker

 • Inledning
 • Teknikutveckling
 • Målning och märkning
 • Trafik med trävagnar

Beskriv­ning av vagn­ty­perna 1909–1936

 • Kontinentrafiken
  – Ao2, 1-/2-klass sovvagnar (modell 09)
  – CFo2 3-klass sitt- och resgodsvagnar
  – Do2 Postvagnar
  – AFo2 1-/2-klass sov- och resgodsvagnar
  – ABCo2 1-/2-klass sov- och 3-klass sittvagnar
  – Ao2 1-/2-klass sovvagnar (modell 14)
  – Fo2 Resgodsvagnar
 • Fortsatt utveckling av boggivagnar för snälltåg
  – Co6 3-klass sovvagnar (modell 10)
  – ABCo1 1-/2-klass sov- och 3-klass sittvagnar
  – Ao4 1-/2-klass sovvagnar
  – BCo3 2- och 3-klass sittvagnar (modell 12)
  – BCo5 2- och 3-klass sittvagnar
  – BCo6 2- och 3-klass sittvagnar
  – AFo1 1-/2-klass sov- och resgodsvagnar
  – Co6 3-klass sovvagnar
 • Andra generationens länkaxelvagnar
  – C3d 3-klass sittvagnar
  – C3e 3-klass sittvagnar
  – C3g 3-klass sittvagnar
  – E3 Fångvagnar
 • Boggivagnar från slutet av trävagnsepoken
  – Bo5 2-klass sittvagnar
  – ABCo3 1-, 2- och 3-klass sovvagnar
  – Co8 3-klass sittvagnar
  – BCo7 2- och 3-klass sittvagnar
  – CDo1 3-klass sitt- och postvagn
  – Fo1 Resgodsvagnar
  – BCo9 2- och 3-klass sittvagnar
  – Co12 3-klass sovvagnar
 • Post- och resgodsvagnar med panelklädd träkorg
  – DFo3 Post- och resgodsvagnar
  – DFo5 Post- och resgodsvagnar
  – DF5 Post- och resgodsvagnar
  – DFo7 Post- och resgodsvagnar
 • Sammanbyggda länkaxelvagnar
  – CC4 3-klass sittvagnar
  – CC2 3-klass sittvagnar
  – CC2s 3-klass sittvagnar
 • Finkor
  – F1 Resgodsvagnar
  – F2d Tågvärmevagnar
  – Fo3 Tågvärmevagnar
  – F2e Transformatorvagnar (modell 43) (modell 55)
  – D2 Postpackvagnar
  – D4 Postpackvagnar (modell 41) (modell 44)
  – F6 Cykelvagnar
 • Speciella vagntyper
  – Kunglig salongsvagn (nr 1864)
  – ABo3 Restaurangvagnar (model 11)
  – Bo7 Mätvagn (nr 2249)
  –  Bo7 Mätvagn (nr 2812)
 • Nummerförteckning
 • Bilagor
 • Källor
 • Ritningsbilaga

Ytterligare information

Vikt 1,9 kg