kr

Genom att köpa denna produkt tecknar du dig för en lokbyggsats. Betalning sker först när byggsatsen är leveransklar!
Leveranstid på lokbyggsatser är betydligt längre än för våra övriga produkter. Du meddelas en uppskattad leveranstid efter lagd beställning.

Pris: 5300kr

Byggsats från Stock­holms Modell­järn­vägs­klubb (SMJ) och Dekaler och Etsat.

 • Byggsatsen är i 1940-​talsutförande med C-​tender.
 • Färdig­mon­terat och funge­rande lokchassi
  – fräst i 1 mm mässing och av flexichassi-​typ,
  – komplett med hjul, koppel­stänger och växellåda samt
  – löphjuls­boggi.
 • Övriga delar som bl.a.:
  – panna i färdig­bockad etsad mässings­plåt,
  – etsad hytt och tender,
  – dekaler och skyltar för vald förvalt­ning,
  – Mash­i­ma­motor samt
  – en mängd gjutna och etsade detaljer.
 • Hytt och andra detaljer speci­fika för den förvalt­ning du beställer.
 • Utförlig bygg­be­skriv­ning med historik, instruk­tioner, ritningar och bilder.

Kan restnoteras

Artikelnr: SMJLB-H3P7A7 Kategori: Etiketter: ,

Beskrivning

Förebilden

Ånglok litt H3 från DJ, litt P7 från HNJ, över­tagna av SJ som litt A7.

Efter mer än 100 st byggsatser av ånglok littera H3/​A6 kommer nu SMJ med en efter­föl­jare i littera P7/​A7. Den nya byggsatsen tas fram i en begränsad serie och är gjord efter samma princip, dvs. färdig­byggt flex­i­chassi och en mässings­byggsats med gjut­delar, dekaler, motor etc.

Dals­lands Järn­vägar (DJ) fick ökad trafik vid första världs­kri­gets utbrott då fram­förallt genom­gångs­tra­fiken till Norge krävde kraf­ti­gare person­tågslok. Detta ledde till att två lok inköptes 1914 med litt H3 och fick nr 9-​10, 1917 inköptes lok nr 11. DJ:s val av lok inspi­re­rades av grann­banan BJ:s littera H3 (senare SJ litt A6) men DJ:s lok hade annorlunda panna samt öppna hytter av s.k. vind­kly­var­mo­dell. Ursprung­ligen var loken utrus­tade med små 2-​axliga tendrar men dessa byttes till begag­nade C-​tendrar från SJ under 1940-​talet.

Halm­stad Nässjö Järnväg (HNJ) köpte år 1939 lok nr 9 från DJ och försåg den redan från början med en C-​tender samt byggde om hytten till en sluten hytt. Loket, som fick litt P7 nr 51, över­gick 1948 vid förstat­li­gandet som SJ litt A7.

DJ:s lok nr 10-​11 över­gick till SJ 1945 som littera A7. Loken tjänst­gjorde till 1950-​talet. Två av loken skro­tades 1970 men nr 1804, urspr. DJ nr 10, blev museilok i Ed på sin forna hemma­bana.

Faktaunderlag: Försvunna lok- och motor­vagn­styper 1974. Del II. Tåg nr 4/​75.

Ytterligare information

Vikt 1 kg