500 kr

 • Byggsatser i skala H0 (1:87)
 • Byggsatsen inne­håller:
  – fler­talet detaljer i plast,
  – korg, tak och under­rede
  – platt­formar, grindar m.m. i etsad mässing
  – NEM koppel­ficka
  – hjul (Märk­lin­hjul på begäran)
  – dekaler för flera olika vagn­nummer
 • Historik och bygg­be­skriv­ning.
 • Koppel medföljer inte.
Artikelnr: N/A Kategori: Etiketter: ,

Beskrivning

Förebilderna

SJ:s första tvåax­liga person­vagnar, till­ver­kade i slutet av 1800-​talet, var mycket korta, plåt­klädda och försedda med lanter­nintak. Trots att boggi­vagnar började till­verkas redan på 1890-​talet, fort­satte man att av kost­nads­skäl även bygga tvåax­liga vagnar. Dessa gjordes något längre än de tidi­gare till­ver­kade och försågs därför med bärstag. Taken gjordes välvda och utan lanternin. På 1910-​talet över­gick man från plåt- till teak­klädsel.

Littera C3c (med lanter­nintak) och de först till­ver­kade litt. C3d (med slätt tak) var plåt­klädda. Senare till­ver­kade litt. C3d var teak­klädda, liksom litt. C3e och C3g.

Littera C3d (träklädd) till­ver­kades i 200 exem­plar. Litt. C3d (plåt­klädd), C3e och C3g till­ver­kades i vardera 75 exem­plar. De användes i stor­stä­dernas lokal­trafik samt i persontåg i övriga delar av landet. Vagnarna var i trafik ända in på 1950-​talet.

C-krafttävlingarna

För att öka intresset att “kitbasha” modeller (dvs. att bygga nya modeller utifrån delar från andra) så anordnade SMJ en tävling som vi kallade G-kraft där utgångspunkten skulle vara en valfri C3-vagn (C3, CC2, OKB). Man fick ett uppmärkt vagnunderrede och sedan var det fritt fram för fantasin …

Ytterligare information

Vikt 0,4 kg
Variant

C3d Träkorg, C3d Plåtkorg, C3e Träkorg med tjänstekupé, C3g Norrlandsmodell