Under fyra måndagar i januari och februari satt 10 medlemmar och lödde på mässing, vitme­tall och eltro­nik­kom­po­nenter. Allt under ledning av Lars Julle Juhlin.

Stor entu­siasm och stegrat kunnande avslu­tade med att löda ihop en byggsats i etsad mässing (fång­vagn litt E2).

Delta­gare: Björn S, Bo M, Dietrich M, Erik R, Hans L, Hubert Ö, Jan M, Staffan S, Svante W, Sven N

Text: Lars J
Foto: Jan M