SMJ-vingar-6

Månadens spår

Före­gång­aren till Måna­dens spår är Veckans bild, en idé från Janne O. Ett antal intres­santa bild­texter från Lars Eric B gav idén till att skapa en sida för mer text och Måna­dens spår är resul­tatet.

Precis som tidi­gare är tanken att få en kopp­ling till pågående verk­sam­heter inom och utanför klubb­lo­kalen. Det är till­fället och möjlig­heten som gör tjuven sägs det och det är litet samma sak här. Det är när någon med kameran framme passar på att ta några bilder som det kan bli en notis i det här området.

Före­ningar brukar ha en medlems­tid­ning, så ock SMJ. En av de senare inkar­na­tio­nerna av vår medlems­tid­ning hette "nya Saxnora Bergs­lags Alle­handa", se etikett nya_sba, med bl.a. notiser från bygden.

Tips 1 – Avslutas rubriken med tecknet », då finns det mer att läsa eller se.
Tips 2 – Klicka på en etikett för att se en "story" och läs den sedan bakifrån för att få tidsaxeln rätt.

2010 > 11

Helgen den 30 och 31 oktober ordnade MJ Hobby­ex­perten en MJ-​helg i sin butikslokal i Väst­berga. Evene­manget har några år på nacken och brukar vara välbe­sökt av MJ-​entusiaster i Stock­holms­om­rådet men även en del mer lång­väga rese­närer hittar dit. Det brukar vara en mycket trevlig och avspänd till­ställ­ning och årets version var inget undantag.

Text och Foto: ALu


SMJ hade blivit inbjuden att visa bygg­me­toder och vara på plats för att svara på frågor om MJ-​byggande. I år pågick bygge av ett bidrag till SMJ:s C-​Krafttävling samt bygge av en banvak­tar­stuga från Bergs­la­gernas Järn­vägar. Många av besö­karna stan­nade till och pratade och ställde frågor. Vi som satt och byggde tror att några besö­kare blev till­räck­ligt inspi­re­rade för att själva sätta igång med ett första­bygge. På en bärbar PC visades en demo­ver­sion av SMJ:s styr­pro­gram för klub­ban­lägg­ningen. Även denna till­drog sig en hel del intresse men då mest från redan MJ-​bitna.


MMM hade tagit med sig ett antal moduler och byggt en bana i butikslo­kalen. Några av modu­lerna var nya för under­tecknad, bland annat en med en svängbro och kanalbåt. Många av de tjänst­gö­rande längs MMM-​banan var dock tämligen välbe­kanta och brukar kunna ses i en källare på Söder.

Firma NMJ från Norge var på plats och visade upp nyheter samt presen­te­rade kommande modeller. För svenskral­larna ska NMJ komma med modeller av den slutna gods­vagnen Gre/​Gbs. För MJ-​utövare som kör norskt kommer en hel rad nyheter. Modellen av Flyg­toget (som går mellan Oslo Garde­moen och Oslo Sentral) kände under­tecknad igen efter många resor till den norska huvud­staden.

Etiketter: mässor

Senaste inläggen

Etiketter

Arkiv

20232022 – 20212020 – 
20192018 – 20172016 – 20152014 – 20132012 – 20112010 – 
2009 – 20082007 – 2006 – 2005 – 20042003 – 2002 – 200120001999