SMJ-vingar-6

Månadens spår

Före­gång­aren till Måna­dens spår är Veckans bild, en idé från Janne O. Ett antal intres­santa bild­texter från Lars Eric B gav idén till att skapa en sida för mer text och Måna­dens spår är resul­tatet.

Precis som tidi­gare är tanken att få en kopp­ling till pågående verk­sam­heter inom och utanför klubb­lo­kalen. Det är till­fället och möjlig­heten som gör tjuven sägs det och det är litet samma sak här. Det är när någon med kameran framme passar på att ta några bilder som det kan bli en notis i det här området.

Före­ningar brukar ha en medlems­tid­ning, så ock SMJ. En av de senare inkar­na­tio­nerna av vår medlems­tid­ning hette "nya Saxnora Bergs­lags Alle­handa", se etikett nya_sba, med bl.a. notiser från bygden.

Tips 1 – Avslutas rubriken med tecknet », då finns det mer att läsa eller se.
Tips 2 – Klicka på en etikett för att se en "story" och läs den sedan bakifrån för att få tidsaxeln rätt.

2010 > 10

Slutlig spår­plan och ställ­verks­bild med förkla­ringar.

Korrigerad spårplan:
Spår och växlar vid vagnverkstaden har ändrats.
Ett utdragsspår åt höger har lagts till i hamnen.

Förkla­ringar till symboler på ställ­verks­bilden:

Stationsände och hänvisning till annan spårplansbild.

Tågnum­merin­di­kator:

 • svart tågnummer = aktuell posi­tion
 • grått tågnummer = reser­verad posi­tion
 • vit bakgrund = fri spår­led­ning
 • röd bakgrund = belagd spår­led­ning
 • ingen indi­kator = tågnummer och belägg­ning saknas
Spår­led­nings­in­di­kator:
 • svart = spår­led­ningen fri
 • röd = spårled­ningen belagd

Beord­ring av tågväg (två knappar trycks in och ordningen anger rikt­ningen på tågvägen).

Nödut­lös­ning, dvs. åter­tag­ning när man inte skall använda en ställd tågväg. (Kan ta upp till 15 sekunder.)

In- och utfarts­signal med spår­gräns­mar­ke­ring:

 • röd = STOPP
 • gul = KÖR 40, dvs. tågväg in på sido­spår
 • grön = KÖR

Växel; Omlägg­ning, klicka på växeln. Läges­in­di­ke­ring:

 • gult = beordrat läge
 • grönt = beordrat och kontrol­lerat läge före­kommer enbart för växlar som kan ingå i tågvägar eller dess skydd

Lokal­fri­giv­ning av område (visar att området som kallas Spår 4, dvs. allt utom tågspåren på Ekens­holm, är frigivet för växlings­rö­relser).

Etiketter: nygamla_ekensholm

Senaste inläggen

Etiketter

Arkiv

20232022 – 20212020 – 
20192018 – 20172016 – 20152014 – 20132012 – 20112010 – 
2009 – 20082007 – 2006 – 2005 – 20042003 – 2002 – 200120001999