Fraktklass: Bok

SJ Personvagnar av 1940- och 1950-talsmodeller

Specifikation

 • Inbunden med hårda pärmar. Format 290 x 240 mm. 245 sidor inkl. ritningar.
 • Varje vagn­styp är rikt illu­strerad med svart­vita bilder och ritningar (exte­riört och inte­riört).
 • Ritning­arna är gjorda i skala 1:87 och ett antal som utviks­rit­ningar i skala 1:45.

NOTE – All texts are in Swedish. Alle Texte sind auf Schwedisch.

Medverkande

 • Hans Helm­s­tein, förfat­tare och faktain­sam­lare
 • Svante Runberger, ritningar
 • Stig Nyberg, foto­gra­fier (boken tillägnas minnet av Stig Nyberg 1929–2006),
 • Järn­vägs­mu­seum, Tomas Tell och många andra.

Kapitelrubriker

 • Utveck­lingen efter 1940
 • Plane­rade men ej anskaf­fade vagn­typer
 • Beskriv­ning över de ursprung­liga vagn­ty­perna
  – Ao3        Salongs­vagn
  – Ao5/​Ao5b     1- och 2-​klass sovvagnar
  – ACo2c    1-, 2- och 3-​klass sovvagnar
  – ACo4      1-, 2- och 3-​klass sovvagnar
  – ACo5      1-, 2- och 3-​klass sovvagnar
  – ACo6      1-, 2- och 3-​klass sovvagnar
  – Bo4b      2-​klass sitt­vagnar
  – Bo5b      2-​klass sitt­vagnar
  – Bo7         Mätvagn
  – BCo2      2- och 3-​klass sitt­vagnar
  – BCo7b    2- och 3-​klass sitt­vagnar
  – BCo11b   2- och 3-​klass sitt­vagnar
  – BFo4      2-​klass sitt- och resgods­vagnar
  – Co6/​Co6b                 3-​klass sitt­vagnar
  – Co8b/​Co8d/​Co8f    3-​klass sitt­vagnar med barn­kupé
  – Co8c     Kafé- och 3-​klass sitt­vagnar
  – Co9b     3-​klass sitt­vagnar
  – Co14      3-​klass sovvagnar
  – CFo4     3-​klass sitt- och resgods­vagnar
  – D20       Post­vagn
  – DFo2     Post- och resgods­vagnar
  – DFo18   Post- och resgods­vagnar
  – Fo4        Resgods­vagnar
  – F5a        Resgods­vagnar
  – Ro3       Restau­rang­vagnar
  – So4        Mätvagn
  – WLABo6     1- och 2-​klass sovvagnar
 • Beskriv­ning över de omkor­gade vagn­ty­perna
  – A3         1-​klass sitt­vagnar
  – B3S       2-​klass sitt­vagnar med kiosk
  – B7/​B3   2-​klass sitt­vagnar
  – B10c      Kafé- och 2-​klass sitt­vagnar
  – BC2       Ligg­vagnar
  – BFo16   2-​klass sitt- och resgods­vagnar
  – RB4       Serverings- och 2-​klass sitt­vagnar
  – So4        Mätvagn
  – WL5      Sovvagnar
 • Nummer­för­teck­ning
 • Bilagor
 • Källor
 • Ritnings­bi­laga

SJ Personvagnar av 1960-talsmodell

Specifikation

 • Inbunden med hårda pärmar. Format 290 x 240 mm. 114 sidor inkl. ritningar.
 • Varje vagn­styp är rikt illu­strerad med svart­vita bilder och ritningar (exte­riört och inte­riört).
 • Boken inne­håller förutom illust­ra­tioner och ritningar även 109 st foto­gra­fier (ca 30% i färg).
 • Ritning­arna är gjorda i skala 1:87 och ett antal som utviks­rit­ningar i skala 1:45.

NOTE – All texts are in Swedish. Alle Texte sind auf Schwedisch.

Medverkande

 • Hans Helm­s­tein, förfat­tare och faktain­sam­lare
 • Svante Runberger, ritningar

Kapitelrubriker

 • Femti­o­tals­vag­narna
 • Gemen­samma egen­skaper
 • Vagns­be­skriv­ningar
  – Ao2           1-​klass sitt­vagnar
  – ABo2        1- och 2-​klass sitt­vagnar
  – ABo3        1- och 2-​klass sitt­vagnar
  – Bo1           2-​klass sitt­vagnar
  – Bo5           2-​klass sitt­vagnar
  – B1c            Kafé- och 2-​klass sitt­vagnar
  – DFo28      Post- och resgods­vagnar
  – Fo5a         Resgods­vagnar
  – Fo5b         Resgods­vagnar
  – RBo2        Byffé­vagnar
  – WLABo1  1- och 2-​klass sovvagnar
  – Bo5b        2-​klass sitt­vagnar med barn­kupé
 • Nummer­för­teck­ning
 • Bilagor
 • Källor
 • Ritnings­bi­laga

SJ Personvagnar med träkorg modell 1891–1908

Specifikation av boken

 • Inbunden med hårda pärmar. Format 290 x 240 mm. 286 sidor inkl. ritningar.
 • Varje vagn­styp är rikt illu­strerad med svart­vita bilder och ritningar (exte­riört och inte­riört).
 • Boken inne­håller en omfat­tande ritnings­bi­laga med ett flertal ritningar på varje vagn­styp i huvudsak i leve­rans­ut­fö­rande.
 • Ritning­arna är gjorda i skala 1:87 och ett antal som utviks­rit­ningar i skala 1:45.

NOTE – All texts are in Swedish. Alle Texte sind auf Schwedisch.

Medverkande

 • Thomas Tell,  förfat­tare
 • Hans Helm­s­tein, förfat­tare till grund­manus
 • Svante Runberger, ritningar
 • Bo Japlin, sido­vyer i färg som visar de olika vagn­ty­pernas leve­rans­ut­fö­rande

Kapitelrubriker

 • Något om SJ:s person­vagn­park före 1891
 • Normal­spå­riga person­vagnar med boggier före 1891
 • Teknik­ut­veck­ling

Beskriv­ning av vagn­ty­perna 1891–1908

 • Samman­byggda tvåax­liga vagnar
 • De första stan­dard­bog­gi­vag­narna hos SJ
 • Länkax­el­vagnar
  – C3a,   3-​klass sitt­vagnar
  – BC3,   2- och 3-​klass sitt­vagnar
  – C3b, C3c,  3-​klass sitt­vagnar
  – C4,      3-​klass sitt­vagnar
  – CF4a,  3-​klass sitt- och resgods­vagnar
  – CF4b,  3-​klass sitt- och resgods­vagnar
  – D3,      Post­vagnar
 • Den fort­satta boggi­vagns­ut­veck­lingen
  – Bo3,     1- och 2-​klass sitt­vagn
  – BCo4,  2-​klass sov- och 3-​klass sitt­vagn
  – Ao1,     1- och 2-​klass sovvagn
 • Finkor
  – F1,     Resgods­vagnar
  – F2a,  Tågvär­me­vagnar
  – F4,    Resgods­vagnar
 • Speci­ella vagn­typer
  – Ao3,     Salongs­vagn
  – ABo3,  Restau­rang­vagnar
  – C10,     3-​klass sjuk­vagnar
 • Nummer­för­teck­ning
 • Bilagor
 • Källor
 • Ritnings­bi­laga

SJ Personvagnar med träkorg modell 1909–1936

Specifikation av boken

 • Inbunden med hårda pärmar. Format 290 x 240 mm. 318 sidor inkl. ritningar.
 • Varje vagn­styp är rikt illu­strerad med svart­vita bilder och ritningar (exte­riört och inte­riört).
 • Boken inne­håller en omfat­tande ritnings­bi­laga med ett flertal ritningar på varje vagn­styp i huvudsak i leve­rans­ut­fö­rande.
 • Ritning­arna är gjorda i skala 1:87 och ett antal som utviks­rit­ningar i skala 1:45.

NOTE – All texts are in Swedish. Alle Texte sind auf Schwedisch.

Medverkande

 • Thomas Tell,  förfat­tare
 • Hans Helm­s­tein, grundmaterial
 • Svante Runberger, ritningar
 • Bo Japlin, sido­vyer i färg som visar de olika vagn­ty­pernas leve­rans­ut­fö­rande
 • Anders Jansson, projektledare, bild- och illustrationsjägare, layoutare

Kapitelrubriker

 • Inledning
 • Teknikutveckling
 • Målning och märkning
 • Trafik med trävagnar

Beskriv­ning av vagn­ty­perna 1909–1936

 • Kontinentrafiken
  – Ao2, 1-/2-klass sovvagnar (modell 09)
  – CFo2 3-klass sitt- och resgodsvagnar
  – Do2 Postvagnar
  – AFo2 1-/2-klass sov- och resgodsvagnar
  – ABCo2 1-/2-klass sov- och 3-klass sittvagnar
  – Ao2 1-/2-klass sovvagnar (modell 14)
  – Fo2 Resgodsvagnar
 • Fortsatt utveckling av boggivagnar för snälltåg
  – Co6 3-klass sovvagnar (modell 10)
  – ABCo1 1-/2-klass sov- och 3-klass sittvagnar
  – Ao4 1-/2-klass sovvagnar
  – BCo3 2- och 3-klass sittvagnar (modell 12)
  – BCo5 2- och 3-klass sittvagnar
  – BCo6 2- och 3-klass sittvagnar
  – AFo1 1-/2-klass sov- och resgodsvagnar
  – Co6 3-klass sovvagnar
 • Andra generationens länkaxelvagnar
  – C3d 3-klass sittvagnar
  – C3e 3-klass sittvagnar
  – C3g 3-klass sittvagnar
  – E3 Fångvagnar
 • Boggivagnar från slutet av trävagnsepoken
  – Bo5 2-klass sittvagnar
  – ABCo3 1-, 2- och 3-klass sovvagnar
  – Co8 3-klass sittvagnar
  – BCo7 2- och 3-klass sittvagnar
  – CDo1 3-klass sitt- och postvagn
  – Fo1 Resgodsvagnar
  – BCo9 2- och 3-klass sittvagnar
  – Co12 3-klass sovvagnar
 • Post- och resgodsvagnar med panelklädd träkorg
  – DFo3 Post- och resgodsvagnar
  – DFo5 Post- och resgodsvagnar
  – DF5 Post- och resgodsvagnar
  – DFo7 Post- och resgodsvagnar
 • Sammanbyggda länkaxelvagnar
  – CC4 3-klass sittvagnar
  – CC2 3-klass sittvagnar
  – CC2s 3-klass sittvagnar
 • Finkor
  – F1 Resgodsvagnar
  – F2d Tågvärmevagnar
  – Fo3 Tågvärmevagnar
  – F2e Transformatorvagnar (modell 43) (modell 55)
  – D2 Postpackvagnar
  – D4 Postpackvagnar (modell 41) (modell 44)
  – F6 Cykelvagnar
 • Speciella vagntyper
  – Kunglig salongsvagn (nr 1864)
  – ABo3 Restaurangvagnar (model 11)
  – Bo7 Mätvagn (nr 2249)
  –  Bo7 Mätvagn (nr 2812)
 • Nummerförteckning
 • Bilagor
 • Källor
 • Ritningsbilaga

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén