Spårvägssällskapet ordnar mässa i Alkärrshallen och SMJ deltar.
Några gamla och nyare spårvagnar finns också i hallen.

/Anders