Det är inte bara malmbanan som drabbas av olycka med malmvagnar inblandade. Detta hände när växeldekodern D73 pajjade i Ålbro. 

I motsats till malmbanan blev de materiella skadorna obefintliga, lyckligtvis!

/Janne O