Årets resa med veterantåget på Saltsjöbanan avklarad. Saltsjöbaden – Henriksdal ToR. Resan gjordes i motorvagn nr 15. Med i tåget fanns även manövervagnen nr 22.
Av den tjänstgörande personalen fick vi veta att ytterligare en vagn är under renovering men är inte klar för trafik.
Fordonen ägs av Spårvägsmuseet i Stockholm men Saltsjöbanans museiförening tar nähand om dem och kör med dem.
/Anders L