Ännu en modellbil har lanserats av klubben. Denna gång en PV56 med tillhörande gengasaggregat (känt under smeknamnet eftertanken). PV56 var en av bilmodellerna i PV53-PV56 serien som producerades med start just före och under andra världskriget. Hur du köper ditt exemplar av modellbilen framgår av försäljningssidorna på smj.org
/Anders L