Traditionsenligt Östgötamöte i Norrköping. Välorganiserat som vanligt! Välförsett smörgås- och fikabrödsbordack och det fanns alltid kaffe i termosarna. Stort tack till Klas och Anders som ordnade och skötte evenemanget.

Årets föredrag hölls av Willy F som pratade om Norrköpings hamn och de olika hamnspår som funnits (och i viss omfattning finns).
Många fina modeller och dioramor kunde beskådas. SMJ:s ångloksbyggsatser hade varit utgångspunkt för några byggen.
/Anders