Årets veterantågsresa på Saltsjöbanan, den järnväg som ligger närmast mitt hem, SMJ har också en koppling till Saltsjöbanan. 

Efter en brand i Saltsjöbanans ställverk i Neglinge på 70-talet blev det kris på reläfronten när ställverket skulle återuppbyggas. I väntan på att leverantören kunde ordna fram nya reläsatser lånade SMJ ut några av sina reläsatser till Saltsjöbanan. Om de vill låna Z21:an och Traincontroller är inte känt.

/Anders