Dom största satserna (koordinatväljarna) väger sina modiga 25 kg styck! Dom minst 3-4 kg.