Klicka på bilden för att se vem som stod för urdragningen!

Nu är reläsystemet för styrning av banan på väg att pensioneras och tas bort. Men först måste det kopplas bort i god ordning.
Betänk dock att någon eller några har en gång dragit all den här tråden och kopplat in den…