Precis som förra året passade jag på att hälsa på Utby Rallare under ett besök i Rättvik. Utbyklubben bygger en MJ-anläggning föreställande Rättvik station och delar av linjerna mot Mora, Falun och Borlänge. Avbildad tid är runt 1960 men kan sträckas ut både bakåt och framåt i tiden några år.

Rättviks station, lokstation och samhälle har många modellhus av förebilder lätt igenkännbara också för en tillfällig besökare. Utby by (med ladugården där klubben håller till) finns också med på anläggningen liksom enstaka hus från omkringliggande orter.

Vid mitt besök höll klubbmedlemnarna på med sågverket i Rättvik. Det var premiärvisning av en flissilo med glesa brädväggar som en av medlemmarna byggt i styrenplast. Lite drygt 2000 delar består silon av. Ett mycket imponerande bygge!

Byggprojekten på anläggningen är väl dokumenterade och det finns bilder, kartor och ritningar uppsatta på i princip alla väggar för att visa hur det ska byggas.

Sträckan mot Mora förbi Vikarbyn (med ännu en såg) och en lastplats för kalk från Kullsbergsbaban (600 mm) finns på planeringsstadiet.
Några lok fanns på anläggningen. Samtliga föreställande lok som trafikerade Rättvik runt 1960, bland annat ett R, två B och ett G-lok med privatbanebakgrund.

Det var (liksom förra året) ett mycket trevligt besök hos likasinnade MJ-entusiaster. Klubben visar upp en fin anläggning och där kunskapen om det man bygger är imponerade stor, både vad gäller landskap, fordon, trafik, byggnader och personer som fanns i trakten.

Tack till Lasse och Anders P och övriga i klubben som tog emot en frågvis 08:a.
Till Utbykillarna säger jag välkomna till SMJ och kosan styrs mot Stockholm och Saxnora Bergslag!

/Anders L