Rälsomnibussen (vilket härligt namn!) kommer över bron och men får stopp i insignalen mot Bångfors station… 
 

Föraren ger reglementsriktigt signalen “Tåg kommer” för att påkalla uppmärksamhet på station.