Bilderna är från SMJ:s årsmöte 2013. Foto: SEN

Uno M, hedersmedlem i SMJ sedan 2013, har gått bort. Han hälsade på i klubblokalen någon gång per år och vi kommer att sakna honom.

Uno var utan tvekan en av de mest inflytelserika personerna för utvecklingen av svensk MJ-hobby efter andra världskriget.

I en tid då merparten av mj-anläggningarna bestod av en mängd spår och växlar på en liten yta trafikerade med tyska eller nordamerikanska fordon bestämmer sig Uno och hans vän K-G Lundqvist för att bygga en järnvägsmodell med svensk förebild. Anläggningen har ingen station och ingen bangård och får ett landskap, bakgrund och ljussättning som var långt före sin tid. Många av de tekniker som användes vid bygget av anläggningen har sedemera blivit normer inom sina respektive områden.

Att alla SJ-fordon måste byggas från scratch gör det hela än mer imponerande. (För den intresserade finns ett reportage om ’Unos bana’, som den kommit att kallas, i boken ’Modelltåg 97’.) Anläggningen hamnade så småningom på Tekniska Muséet där den nu visats för besökare i flera decennier och fortsätter att göra reklam för MJ-hobbyn.
 
Uno fortsatte med MJ-hobbyn även när ’Unos bana’ var klar. Man kunde ofta se honom i olika Live Steam-sammanhang och ’Unos bana’ var fortfarande hans baby in i det sista, han kom regelbundet till Tekniska Muséet för att hålla ett öga på underhållet av anläggningen.


Uno Milton blev 90 år.

Anders Lundin
Ordförande SMJ