Nu är verksamhetsberättelsen för år 2017 utlagd under Information -> Dokumentation.