Vår mång­å­rige (i flera hänse­enden) medlem John M Eriksson har passerat den yttersta växeln. Våra tankar går till hans barn.

Text: Anders L
Foto: SEN

John var en flitig besö­kare i klubb­lo­kalen under flera decen­nier. På senare år, när möjlig­heten att köra egen bil inte längre fanns, fick färd­tjänsten hjälpa till med trans­por­terna mellan hemmet i Nacka och klubb­lo­kalen. John gillade att bygga modeller (gärna med före­bilder från Ostkust­banan och Norbergs­banan) och att delta i SMJs trafik­kvällar.

För många år sedan spelades en film in på klubben. Klipp­ningen av filmen gjorde att trafik­spelet inte fram­ställs i sin bästa dager. En av de personer som syns mest i bild under filmen är dock John. Med tanke på hur många gånger filmen visats på SVT är han antag­ligen Sveriges mest sedda MJ-​utövare! Han hjälpte till med olika modell­pro­jekt inom SMJ och gjorde både prov­byggen och olika lego­jobb av detaljer till byggsatser och färdiga modeller.

Vid sidan av MJ och tåg var han mycket intres­serad av klas­sisk musik och besökte ofta konserter. Ibland kroc­kade konser­terna med klubb­kväl­larna på SMJ och då ställdes John inför ett svårt val vart han skulle gå på tors­dags­kvällen.

Han jobbade under många år i venti­la­tions­bran­schen vilket bland annat tog honom till Indien. Under fikastun­derna på SMJ fick vi ofta höra anek­doter om dråp­liga situ­a­tioner från hans tid i Indien.

En annan historia är den om när John som ung skulle resa till Dalarna under Midsommar till­sam­mans med en kamrat. På frågan om det var för att träffa flickor och festa kom svaret; ”Nej – för att titta på tåg!”

John må  ha varit vår äldste medlem, men mentalt hade han fort­fa­rande kvar sitt barna­sinne och med massor av humor. Någon lär ha sagt att “det är barnet inom dig som gör dig vuxen” denna någon måste ha träffat John.

John blev 92 år.