Våra tankar går till Eriks familj. Erik var medlem i SMJ under många år och var en stor vän av trafik och trafik­spel.

Text: Anders L
Foto: SEN

Han var en av dem som drev på och utveck­lade den så kallade Tisdags­tra­fiken som är ett tämligen avan­cerat trafik­spel med utgångs­punkt i banans godskun­ders trans­port­behov. Med sina IT-​kunskaper kunde Erik förbättra de doku­ment­mallar och slump­vals­ge­ne­ra­torer som behövs för Tisdags­tra­fiken och de doku­ment vi nu använder är Eriks verk. Att sedan delta i trafik­spelet och lösa de utma­ningar det inne­håller var ett stort nöje för Erik.

På grund av sin sjukdom kunde inte Erik delta i Tisdags­tra­fiken under den gångna hösten men hans mål var att åter­komma när kände sig star­kare. Tyvärr blir det inte så.