Nu börjar skär­nings detaljer verk­ligen ta form.

Text och foto: Thomas G

Den vita “floden” som syns på bilderna är täck­ningen av spåret. Tågen skall ju så småningom kunna passera…

Till vänster börjar slut­re­sul­tatet att synas, till höger visar mellan­steget med fix pålagt och borr­spår gjorda.

Skär­ningens bortre kant och som bygg­herren Thomas uttrycker det “det är ännu värre att göra det bakfram i spegeln…”.