Nästa steg i utveck­lingen till ett nytt berg (och inte ett bergs­massiv).

Foto: Thomas G