Den 30 januari begav sig ett tiotal SMJ:are till Norr­kö­ping för att delta i Smal­spårs­främ­jan­dets Östgö­ta­möte.

I år liksom förra året hade man hyrt Hemgården, en möteslokal centralt belägen i Norr­kö­ping nära Motala Ström. Serve­ring av fika med mackor och kaffe­bröd fanns i ett angrän­sande rum så ingen behövde svälta. Jag tror att årets möte lockade fler utstäl­lare och besö­kare än före­gå­ende års. Kul när det tas initi­ativ!

Soci­a­li­se­rande med MJ-​kamrater och studier av utställda modeller var huvud­temat under dagen dock med ett insprängt före­drag om gods­vagns­ut­veck­lingen i Sverige. Kjell F visade en bråkdel av alla sina bilder och hade valt ut bilder för att guida oss genom utveck­lingen av olika vagn­styper från 1850-​talet fram till 1990-​talet. Mest udda var nog vagnen som fick gå i 10 km/​tim lastad men i 0 (noll) km/​tim tom. Onek­ligen ett logis­tiskt problem att bita i för trafik­pla­ne­raren.

Här intill finns några bilder från mötet.

Text och foto: ALu