Vad kan det här bli kan man tro?
En hög delar. Ett ploc­ke­pinn i mässing.
Vad blir det av det?

Kanske inte så svårt att gissa …

Text: Lars J
Foto: SEN
 

Liten men ack så väsentlig detalj
Slut­steget på det lååånga trans­port­bandet från malm­lagret och vagn­vän­daren. Resten av bandet till höger kommer att var dold för åskå­daren – och kommer därför inte att till­verkas

Tänkt utse­ende när bygget kommer lite längre
Det här skall så småningom bli en utlast­nings­an­ord­ning av malm till väntande fartyg. Före­bilden är hämtad från Hargs­hamn. Malmen leve­reras till Hargs­hamn från Danne­mo­ragru­vorna. Utlas­taren är numera ersatt av en moder­nare lösning.
Trans­port­bandet från vagn­vän­daren ansluter från höger och skall vara klädd i korru­gerad plåt. Endast själva torn­delen och det fäll­bara trans­port­bandet kommer vara inspek­tions­bart.

Mycket åter­står att göra innan den är färdig att ta i drift (vinch, inklädnad, belys­ning, målning m.m.).