Några bilder från SMJ:s årsmöte 2014.

Se även Verksamhetsberättelsern 2013.

Text och foto: SEN