Några bilder från SMJ:s årliga träff för andra MJ-​klubbar.

Text och foto: SEN