Då är det dags att börja omda­ningen.

Text: LGF
Foto: SEN

Den gamla belys­ningen…

Den nya belys­ningen (bara provi­so­riskt uppsatt så den är inte injek­terad i kanterna)…