Före­drag i gamla skolan
Vi fick lära oss mer om olika typer av bryt­tek­niker, borr­ut­rust­ningar, gruvtåg och anrik­nings­me­toder. Vi fick även se bilder från Tuna Häst­bergs gruva när den var i drift.


Utrus­tade för nedsti­gande
Belys­ningen är inte speci­ellt bra i gruvan, har aldrig varit det. så var tredje delta­gare blev utrus­tade med en hjälm med lampa för att kunna lysa för de andra.


Äntligen dags!
Man kan ju undra om dom bjuder på braklunch med tanke på den entu­si­as­tiska köblild­ningen…

Åter­bör­dade till marknivån


Mot Grängesberg!
Efter att ha åter­lämnat hjäl­marna hoppade vi in i bilarna och styrde mot Gräng­es­berg.